Vestlunden

I Fyllingsdalen i Bergen har Byggmester Markhus AS ført opp første byggetrinn i et boligprosjekt for Prosjektforum Bergen AS.

Byggmester Markhus har ført opp Vestlunden i totalentreprise,

Fakta

Sted: Fyllingsdalen, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Kontraktssum medregnet merverdiavgift: Cirka 150 millioner kroner

Bruttoareal: 5.900 kvadratmeter bolig, 4.300 kvadratmeter parkering

Tiltakshaver: Prosjektforum Bergen

Byggherreombud og byggelånskontrollør: Siv ing Bjarte Fyllingen

Totalentreprenør: Byggmester Markhus

Arkitekt: En til En Arkitekter

Rådgivere:l RIV: Oswald Jørs og VVT l RIE: Bergen Elektro Automasjon l RIGeo: Multiconsult Norge l RIBr: Konsepta l RIVA: Byggadministrasjon Harald Bjørndal

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhus: Eentr l Oppmåling: Anko l Gartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Betongarbeid: NCC l Ferdigbetong: Norbetong l Trappeelementer og balkonger: NOBI Voss l Stålsøyler: Børø Stål l Betongsaging: Dale Gruppen l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Taktekking: Tore Vågenes l Vinduer: Gilje l Ytterdører: John Holvik l Blikkenslager: Fasade og Byggservice l Rekkverk: Rekkverk-spesialisten l Tømrer: Byggmester Markhus l Maler: Malermester BA Urdal l Parkett, lister og innerdører: Format Gulv og Interiør l Murer: Murmester Tormod Grahl-Madsen l Elektro: Bergen Elektro Automasjon l Ventilasjon: VVT l Utv VA: Bergen Rørteknikk l Heiser: Ing Stein Knutsen l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Certego

og prosjektet er tegnet av En til En arkitekter AS. Første byggetrinn består av tre bygg med et samlet areal på 4.996 kvadrat-meter og et parkeringsanlegg på 4.300 kvadratmeter. Kontraktssummen er på cirka 150 millioner kroner medregnet merverdiavgift. Byggingen startet i august i 2016 og ble fullført i juni i år. Prosjektet ble godt mottatt av markedet og 76 av 78 leiligheter i trinn 1 er solgt.

Vann en utfordring

Prosjektleder Roald Nesse i Byggmester Markhus forteller at det er høy grunnvannstand på tomten, noe som gjorde at man valgte å støpe parkeringsanlegget i vanntett betong.

– Vann har vært utfordrende i prosjektet. Det har vært nødvendig å legge om overvann fra den ene til den andre enden av tomten. Vi måtte også grave i Vestlundveien (Fv281) for å kunne legge om VA, sier Nesse.

Dette er den største totalentreprisen Byggmester Markhus har hatt.

– Størrelsen på prosjektet gjorde at tidlig fullført prosjektering og detaljert fremdriftsplanlegging etter lean-prinsipper var viktig for oss for å holde kontroll på god bygningsmessig kvalitet og fremdrift. Hele byggetrinnet ble levert til avtalt tid og pris, sier Nesse.

Anleggsleder Dan Aalvik, som har hatt ansvaret for den daglige driften i prosjektet, forteller at det ble brukt BIM i prosjek-teringsarbeidet og lean i utførelsesfasen av prosjektet.

– Lean har omfattet underentreprenører og har fungert veldig bra. Alle underentreprenørene gikk et kurs før bygging startet, sier Aalvik.

Byggetrinn 1 av Vestlunden omfatter tre bygg med totalt 78 leiligheter. I byggetrinn 2 skal det føres opp ytterligere tre bygg som skal romme til sammen 95 leiligheter. Leilighetene i første byggetrinn er fra 44 til 90 kvadratmeter og har gjennomgående god standard.

Alle leilighetene har universell tilgjengelighet, solforholdene er gode og alle leilighetene har egne balkonger eller terrasser. Utenfor byggene er det fine uterom med plener, beplantning, frukttrær og ulike trelunder, belysning, lekeplass og en flott bekk som får overvann fra takflatene via et fordrøyningsanlegg. I parkeringsanlegget er det plass til 82 biler. Vestlunden er barnevennlig.

– Jeg er stolt over både bygg og uteområdene i prosjektet, sier Nesse.

Tenkte økonomi i alle valg

Sivilarkitekt og senior partner Morten Nedreås i En til En Arkitekter forteller at arkitektfirmaet har som fast arbeidsmetode å sette av betydelige ressurser i starten av et prosjekt til å gjennomføre en grundig analyse av området og reguleringsplanen for å finne de beste løsningene for prosjektet.

– Reguleringsplanen la opp til langstrakte boligblokker med svalgangsløsning og uteareal oppå et parkeringsanlegg. Dette ville medført smale, dype boenheter med vindu mot forbipasserende på svalgangen, og et kunstig flatt uteareal over parkeringsetasjen. Prosjektet ligger flott til i sine omgivelser, men ikke i et område hvor man kan forvente de høyeste prisene. Det har vært en klar forutsetning at vi måtte tenke økonomi i alle valg vi gjorde, sier Nedreås.

Etter analysen endte arkitektfirmaet opp med punktbygg rundt randsonen av eiendommen med garasjeanlegget liggende under. Dette ga hvert bygg mye positiv fasade, luft og lys mellom bygningene, og utearealene kunne bearbeides på terreng i stedet for på et garasjedekke.

– Vi har lagt stor vekt på at utearealet skal være en viktig del av prosjektet. Vi har snakket mye med tiltakshaver og totalentre-prenør om viktigheten av et godt uteareal både på salgstidspunkt og mot de neste byggetrinnene, og for trivselen til beboerne. Dette har det vært enighet om å få til selv om budsjettene har vært knappe. Vi har blant annet fått til en rennende elv, og flere lunder med forskjellige tresorter og bærhage, sier Nedreås.

Punktbyggene på fem til seks etasjer har sentrert trapp og heishus, slik at det i hver etasje er fem boenheter rundt kjernen. Dette gir maksimalt med fasade og dagslys til boenhetene, og minimalt med fellesarealer. Byggene har fått trekledning av kjerneved fra furu i etasjene mot bakken og platekledning i de øverste etasjene. Trekledning og platekledning er varierende i mønster, dimensjon og omfang, slik at hvert punkthus får sin egen personlighet.

– Samarbeidet mellom oss og totalentreprenøren Byggmester Markhus og prosjektleder Roald Nesse har bidratt til at vi sammen har funnet løsninger som er økonomiske, estetiske, og av god kvalitet, sier Nedreås.

Fjell og morene

Vestlunden ligger på et høydedrag nord i Fyllingsdalen, ved foten av Damsgårdsfjellet med sitt fine turterreng. Fra tomten er det seks minutters kjøring til Bergen sentrum. Oasen Senter ligger kort kjøretid unna. Tomten er 15 mål og har fjellgrunn og morenemasser.

– Grunnentreprenør gravde ned til fast fjell eller fast morene og det var lite behov for sprenging. Deler av tomten er fjellsikret med bolter og nett. Det er lagt membran mellom parkeringsanlegget og byggene, sier Nesse.

De tre byggene er tilnærmet kvadratiske. Bærekonstruksjonen er i plasstøpt betong (B35), supplert med prefabrikkerte trapper og balkonger. Takene er kompakttak med bæring av betong. Fasadene er kledd med trepanel i tre ulike dimensjoner av kjerneved fra malmfuru og hvit platekledning. Kjerneveden er behandlet med jernvitriol for å oppnå grålig patina. Fasadematerialer og aluminiumsbelagte vindu har lang levetid og rimelig vedlikehold. Leilighetene har plassbygde helflisete bad og parkett. Det er fliser i trappehus.

Det er 25 cm isolasjon i yttervegger og i snitt 25 cm i takene. Vinduene har en U-verdi på 1,0. Trykktesting viser en luft-veksling på 0,4. Det ble praktisert rent tørt bygg under opp-føringen. Nesse sier at dette var en del av lean-arbeidet. Vestlunden har nedgravde bosskontainere og nedkast i flere fraksjoner. Både leiligheter og parkeringsanlegg er fullsprinklet.

Ingen fraværsskader

Vestlunden er ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med takhengte viftekonvektorer, basert på luft til luft varmepumpe. Leilighetene er i energiklasse A og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Sorteringsgrad for byggavfall er 88 prosent. Totalt har cirka 100 personer vært med på å føre opp prosjektet. 50 var med da byggeaktiviteten var på topp. Vestlunden er ført opp uten fra-værsskader.


Flere prosjekter