Roy Holth (fra venstre), Tore Thorstensen, Dagfinn Neteland og Jan Olav Jørgensen i Vestlandsentreprenøren. Arkivfoto: Stein Lønne

Vestlandsentreprenøren har vekstambisjoner - splitter opp i to konsern

Vestlandsentreprenøren splitter opp dagens entreprenørkonsern i to, et anleggskonsern og et drift- og vedlikeholdskonsern.

Entreprenørkonsernet Vestlandsentreprenøren hadde i 2019 en omsetning på nærmere 1,5 milliarder kroner, skriver de selv i en pressemelding.

De skriver videre at de også forventer å vokse fremover, både organisk og gjennom oppkjøp, innenfor alle fagområder konsernet opererer innunder.

Vestlandsentreprenøren restrukturerer nå organisasjonen inn i to konsern; et anleggskonsern og et drift- og vedlikeholdskonsern. Reorganiseringen vil, ifølge pressemeldingen, ikke føre til endringer i eierskapet, hvor Kongsvinger-baserte KB Gruppen eier 66 prosent og Bergen-baserte Tertnes Holding eier 34 prosent.

Drift- og vedlikeholdskonsernet vil bestå av de juridiske enhetene Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, Sopihop AS og Tertnes Entreprenør AS. Det nye konsernet vil ha navnet Presis Infra AS. Eivind Iden er ansatt som administrerende direktør for denne enheten.

Anleggskonsernet vil bestå av de juridiske enhetene VE Anlegg AS og Kjosås Maskin AS. Det nye konsernet vil videreføre navnet Vestlandsentreprenøren AS. Finansdirektør Erik Børsheim vil fungere som daglig leder, heter det i pressemeldingen.

– Dette er en økt satsing. I Presis Infra legges de statlige og kommunale kontraktene. Den andre satsingen går i Vestlandsentreprenøren. Vi har vekstambisjoner, og det kommer vi til å klare fremover, slår medeier Jan Olav Jørgensen fast overfor Byggeindustrien.