Illustrasjonsfoto

Homleid

Vestlandets største veikontrakt lyst ut

E39 Svegatjørn-Rådal, motorveien mellom Bergen og Os, er lyst ut på Doffin. En av de to kontraktene beskrives som Vestlandets største hittil.

Statens vegvesen har nå sendt til Doffin-basen oppdragene med de to store hovedkontraktane for bygging av E39 Svegatjørn – Rådal.

Dermed får entreprenørene bedre tid på å regne på oppdragene enn ved utlysning midt i januar, som varslet for ein månad sidan.

Statens vegvesen opererer på sine nettsider med en totalkostnad på 6,2 milliarder kroner for prosjektet.

Ulike frister

- Vi har jobbet hardt for å få klart konkurransegrunnlaget på de to entreprisene, etter at Stortinget gjorde sitt gjennomføringsvedtak 18.november. Vi er godt fornøyde med at vi nå kan legge disse to oppdragene ut i Doffin-basen før jul, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.

De to kontraktane er K10 Svegatjørn-Fanavegen og K11 Rådal-Nordås-Flyplassvegen. 

Den sørligste strekningen, Svegatjørn - Fanavegen, blir også den største veikontrakten hittil på Vestlandet, opplyser Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Fristen for levering av tilbud til Rådals-delen er 21.april, mens entreprenørene får to uker ekstra før de må levere tilbudene på den sørligste delen av strekningen. Her blir fristen 5.mai.

Dermed er prisene for K11 kjent før entreprenørene eventuelt legger siste hånd på tilbudne på K10.

Byggestart til høsten

-Målet videre er at kontrakter for de to entreprisene skal være klare for signering i månedsskiftet juni/juli, med start på anleggsarbeidet på K11 i september og K10 i oktober 2015, opplyser prosjektleiar Sverre Ottesen i Statens vegvesen.