Vestbyen Kvartal

Prosjektleder Sten Gunnar Torseter i DRIV Prosjektstyring og prosjektleder Ola Elling Øien i Martin M. Bakken, har ledet prosjektet på vegne av byggherre og entreprenør.

Boligprosjektet Vestbyen Kvartal er det siste tilskuddet i Utstillingsplassen Eiendoms utvikling av området som tidligere huset produksjon og lager for matprodusenten Nestlé.

Fakta

Sted: Hamar

Prosjekttype: 87 leiligheter fordelt på fire bygg, pluss kjeller

Areal (BTA): Cirka 12.600 kvadratmeter, inklusive kjeller

Byggherre: Utstillingsplassen Eiendom

Byggherreombud: DRIV Prosjektstyring

Totalentreprenør: Martin M. Bakken

Kontraktsum eks. mva: 220 millioner kroner

Arkitekt: Studio NSW

Rådgivere: RIB og RIBr: Norconsult l RIV: GK Rør l RIE: Hallås l RIA: Multiconsult l RIEn: Rejlers

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Dobloug Entreprenør l Elektro: Edvardsen Elektro l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: Gunnar Jensen l Riving: Øst-Riv l Prefab betongelementer: Spenncon l Plattendekker og balkonger: Systemblokk l Stålkonstruksjoner: Armec l Vinduer: Lian l Taktekking: IcopalTak l Blikkenslager: Elverum Blikkenslagerverksted l Metallarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske l Kjøkken og garderobe: HTH Kjøkkenforum Hamar l Branntetting og -isolering: Firesafe l Heis: Schindler l Ferdigbetong: Betong Øst l Maler og gulvtapetsering: Morten Skancke l Gulvsparkling: Mjøs-Produkter l Stikking: Maskinstyring l Armering: Norsk Stål l Aluminiumsdører: Alupoint l Balkonginnglassing: Lumon l Tømrerarbeider: Byggmontasje Øst

Nestlé eide tidligere fire kvartaler i Hamar sentrum, og Vestbyen Kvartal er det tredje av kvartalene som Utstillingsplassen Eiendom (UPL) har transformert til boliger og næring. Prosjektlederfirmaet DRIV Prosjektstyring AS (delvis eid av UPL) har ledet utbyggingen for Utstillingsplassen Eiendom. Prosjektleder Sten Gunnar Torseter opplyser at alle de fire Nestlé-kvartalene har omtrent samme størrelse på 60x60 meter, og det første prosjektet sto ferdig i 2013.

–Utstillingsplassen startet med restaureringen av Melkefabrikken, som huser 6.300 kvadratmeter næringsareal. Vi fortsatte med leilighetsprosjektet Teglgaarden, og nå er det altså Vestbyen Kvartal som står ferdig, sier Torseter.

Sentral rolle

Utstillingsplassen Eiendom har spilt en meget sentral rolle i utviklingen av det gamle fabrikkområdet som tidligere huset Nestlé-fabrikken og også Hamar Bryggeri. Ifølge UPL har de stått bak elleve forskjellige byggeprosjekter i området, og ti av disse er boligprosjekter.

– Det skal også bygges boliger ved det siste av Nestlé-kvartalene. Der jobbes det nå med detaljreguleringen, opplyser Torseter.

87 leiligheter

Vestbyen Kvartal er tegnet av Studio NSW på Hamar og UPL gjennomførte prosjektet i en samspillkontrakt med Martin M. Bakken AS. Vestbyen Kvartal omfatter 87 leiligheter fordelt på fire blokker med parkeringskjeller under. Leilighetene varier fra toroms på 34 kvadratmeter til femroms på 120 kvadratmeter. I prosjektet ligger det også en Coop-butikk, og et næringsareal som enda ikke er innredet.

UPL er godt fornøyd med prosjektet hvor samtlige leiligheter var solgt da siste leilighetsblokka ble overlevert i desember.

– Ferdigstillingen av dette prosjektet har egentlig gått fortere enn vi opprinnelig forespeilet. Det gode salget har nok en sammenheng med at det er et bra prosjekt innholdsmessig, samtidig som det har en god og sentral beliggenhet med nærhet til blant annet kulturhus og Mjøsa, sier Torseter.

– Dette har også blitt et populært boligområde med flere nye prosjekter og mange fornøyde ambassadører. I tillegg tror jeg boligkjøpere føler en trygghet ved å kjøpe av Utstillingsplassen, som etter hvert har bygget mange leiligheter i dette området, fortsetter han.

Fornøyd entreprenør

Prosjektleder Ola Elling Øien i Martin M. Bakken, mener Vestbyen Kvartal har vært et bra prosjekt gjennomføringsmessig, og han kan også si seg fornøyd med det økonomiske resultatet.  Entreprenørselskapet har bygget kontinuerlig siden byggestarten i november 2016. Martin M. Bakken overleverte de to første blokkene i august/september 2018, og tre måneder senere sto blokk tre ferdig. Leilighetene i fjerde og siste blokk ble overlevert i november/desember i fjor.

– Dette har vært et stort prosjekt for oss med en kontrakt som til slutt havnet på rundt 220 millioner kroner pluss moms. Vi fikk til en bra produksjon uten stopp mellom trinnene, og vi er fornøyde med resultatet, sier han.

Mye tegl

Vestbyen Kvartal har en utstrakt bruk av tegl i fasadene. Torseter opplyser at det ligger føringer for bruk av tegl i reguleringsplanen for det gamle fabrikkområdet, noe han mener først og fremst bidrar til å gi prosjektene gode kvaliteter.

– Tegl er solid og vedlikeholdsfritt, samtidig som det gir et lunt uttrykk. Tegl er også bra i forhold til støydemping. Inn mot gårdsrommet har vi kombinert tegl med en del bruk av trematerialer, forteller Torseter.

– Hva sier kjøperne?

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og de vi ikke hører fra regner vi med er fornøyde. Det er et prosjekt hvor kjøperne har hatt store tilvalgsmuligheter, og det er Martin M. Bakken som har styrt tilvalgene direkte med kjøperne. Med så mange enheter krever det en del av entreprenør, men alt i alt har dette gått veldig bra, sier Torseter.

Har ikke spart penger

Byggherres prosjektleder mener det gode salget ved Vestbyen Kvartal viser at de har bygget et prosjekt med kvaliteter som markedet etterspør.

– Vi skal fortsette å bygge i dette området og da er det viktig å velge gode løsninger som kjøperne verdsetter og som bidrar til salg over tid. Salgsstatistikken for Vestbyen Kvartal taler vel egentlig for seg selv, fastslår Torseter.

Prosjektleder Ola Elling Øien i Martin M. Bakken, sier det har vært et prosjekt uten de helt store utfordringene.

– Vi bygger ut et helt kvartal midt i byen og har begrenset med plass, men utover det har dette vært et prosjekt som i stor grad har gått veldig greit. Vi har også hatt et godt samarbeid med utbygger, som vi kjenner godt fra tidligere prosjekter, sier han.


Flere prosjekter