Vaktmester Vidar Sandholm (fra venstre), driftsleder Thor Erling Andersen, vaktmester Greg Vannebo, tekniker Jarle Hoff, vaktmester Jakob Fyhn og daglig leder Vegard Bråta. Foto: Pia Sønstrød / Vestaksen Eiendom

Vestaksen Eiendom utvider

Vestaksen Eiendom utvider virksomheten og tar seks vaktmestere med lang fartstid inn i eget hus.

Det skriver Vestaksen Eiendom i en pressemelding torsdag.

Vestaksen Eiendomsforvaltning betjener også en rekke eksterne kunder, men Vestaksen Eiendom er hovedaksjonær, skriver forvaltningsselskapet selv i meldingen. Daglig leder Vegard Bråta sier han ser frem til å utvikle selskapet videre i samarbeid med Vestaksens ledelse og øvrige selskaper.

– Vestaksen er en profesjonell og voksende eiendomsutvikler, både når det gjelder bolig og næring. Selskapet kjennetegnes ved å ha fornøyde kjøpere og leietagere. Våre erfarne vaktmestere har nå fått ansvaret for at kundene fortsetter å være fornøyde år etter år, sier han.

Vestaksen Eiendomsforvaltning påtar seg de fleste oppgaver innenfor kommersiell og teknisk drift, som også omfatter brøyting, strøing og flytting av brakkerigger.

Administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Morten Hotvedt, sier i pressemeldingen at han ser frem til å utvikle samarbeidet med mannskapet som nå har fått ansvaret for å forvalte selskapets eiendommer.

– Vestaksens portefølje er nå blitt så stor og består av så mange nærings- og boligprosjekter at det var naturlig å knytte forvaltningen av eiendommene tettere til oss. Samtidig skal forvaltningsselskapet utvikle eksterne kunderelasjoner, sier Hotvedt.