Verkstedanlegg Norsk Scania Hamar

Prosjektleder Trond Svenkerud i Martin M. Bakken.

Norsk Scania AS avdeling Hamar er på plass i nytt verkstedanlegg på Ingeberg.

Fakta

Sted: Ingeberg, Hamar
Prosjekttype: Nytt verkestedanlegg,
delelager og kontorer
Bruksareal: 3.500 kvm
Byggherre: Norsk Scania Eiendom
Kontraktssum eks mva:
60,5 millioner kroner
Arkitekt og landskapsarkitekt: Plan1
Totalentreprenør:
Martin M. Bakken
Rådgivere: RIB: Bracon l RIBr: TekØk Rådgivning l Tetthetsmåling: Energibygg l Lydkonsulent: Berg Knudsen l RIG: Løvlien Georåd
Underentreprenører/leverandører: Elektro: Ringsaker Elektro l Ven-
tilasjon: Gunnar Jensen l Rørlegger: Rørservice Innlandet l Heis: Elevator l Grunnarbeider, anleggsgartner: Dobloug Entreprenør l Ferdigbetong: Betong Øst l Stålkonstruksjoner: Armec l Taktekking: Kvernmo Tak l Blikken-
slager: Elverum Blikkenslagerverksted l Branntetting/isolering: Firesafe l Armering: Norsk Stål l Hulldekker: Loe Betongelementer l Renner i gulv: Hauraton l Fotskraperister: Ivar Bråthen Mekaniske l Fliser: Mjøsen Murmesterforretning l Byggevarer og dører: Maxbo l Verkstedporter: Assa Abloy Norway l Låser, beslag: Certego l Solavskjerming: Hella Norge l Metalltrapper og rekkverk: Norax l Glassfasade, vinduer og alu.dører: Norske Metallfasader l Gulvsparkling og epoxybelegg: Mjøs-Produkter l Pentrasilbehandling verkstedgulv: Fron Betong l Himlinger og systemvegger: Tøftum Innredning l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Overlyskuppel for adgang til tak: Icopal / Everlite

Norsk Scania på Hamar trengte større plass og et mer moderne anlegg, og bestemte seg for å investere i en 30 mål stor tomt på Trehørningen industriområde noen kilometer utenfor Hamar by. Der har lastebil- og bussleverandøren bygget et verkstedanlegg på 3.500 kvadratmeter som rommer ulike verkstedfunksjoner, vaskehall, delelager, resep-
sjon, kontorer og møterom for administrasjonen. Drøyt 20 mål av tomten er asfaltert slik at det er godt med parkeringsplass til store kjøretøyer.
Det er Martin M. Bakken AS som har bygget verksted-
anlegget i en totalentreprise for byggherren Norsk Scania Eiendom AS. Plan1 AS har vært arkitekt og ansvarlig søker for nybygget.
– Byggetiden var på 14 måneder og vi kom i mål som planlagt, forteller prosjekt-
leder Trond Svenkerud i Martin M. Bakken.
Totalentreprenøren vant en tøff prosjektkonkurranse med et tilbud på 60,5 millioner kroner pluss moms.
– Prosjektet kom på et bra tidspunkt, ikke minst med tanke på egenproduksjon. Vi har utført alt av betong- og tømrerarbeid i egenregi, forteller prosjektlederen.

Krevende betonggulv
Svenkerud sier støpingen av betonggulvet i verksteddelen var en meget viktig suksessfaktor i prosjektet. Ønsker om et fugefritt betonggulv med minst mulig sprekker og riss, gjorde at Martin M. Bakken gikk for betongkonseptet Dønn Fugefri, som Betong Øst og Mapei har utviklet i samarbeid. Konseptet, som Byggeindustrien først omtalte i mars i fjor, benytter en betong som er mye mer volumstabil enn normal betong, såkalt svinnkompensert betong. Ifølge utviklerne gir et ekspanderende materiale betongen en ekspansjon de første døgnene av herdeprosessen, og en svinnreduserende komponent tar bort svinnet. Den tredje komponenten er stålfiber, som fordeler og demper spenninger. Samlet skal dette gi en betong som er godt egnet for støping av store industrigulv uten fuger og riss.
– Det er et gulv med store flater og til dels krevende geometri, spesielt rundt sevicegravene. I tillegg er det en del detaljer, blant annet nedstøpte renner, som vi har måttet ta hensyn til. Vi la ned mye arbeid i betongarbeidene og også noen ekstra kroner i betongen, men det er det verdt med tanke på resultatet vi fikk, forteller Svenkerud.
Han tilføyer at betonggulvet i verksteddelen ble stålglattet og impregnert før det kunne tas i bruk.
For å unngå utfordringer knyttet til vær og temperatur under støpingen av gulvet, valgte Martin M. Bakken først å bygge tett bygg og sette på varme før de støpte det 20 centimeter tykke betongulvet.
– Gulvstøpen var helt avgjørende for et vellykket prosjektet. Vi tok derfor ikke sjansen på å utføre støpearbeidene under åpen himmel, sier Svenkerud.

Oljeforsyningsanlegg
Før støpingen av bunnplaten måtte Martin M. Bakken blant annet klargjøre infrastrukturen for et omfattende oljeforsynings-
anlegg. Midt i verkstedanlegget er det et eget rom med store tanker som rommer både oljer, kjølevæske og spylervæske. Tankene er tilknyttet i alt fem oljetårn som står ved hver sin servicegrav i verkstedlokalene.

Tak
Martin M. Bakkens prosjektleder kommer også innpå takkonstruksjonsløsningen som de valgte i samarbeid med taktekker Kvernmo Tak AS.
– Vi gikk for Rockwools Toprock-system i hele isolasjonssjiktet. Dette var den beste løsningen med hensyn til gjennomføringer og brann og brannseksjoneringer. Vi brukte en del tid på fallforhold og renneløsninger og gikk for en løsning der renna ligger cirka en meter innenfor gesimsen og med godt fall fra gesimsen og ned til renna. Det er også godt fall i renna slik at vann på taket blir tatt raskt unna, opplyser Svenkerud.
Han forteller videre at Kvernmo Tak først tekket et lag tidlig på vinteren. Det andre laget ble tatt på vårparten når alle gjennomføringer og teknisk anlegg opp gjennom taket var på plass.
– Da fikk vi minst mulig trafikk på taktekkingen, og det er også mer rasjonelt for taktekker å legge på våren enn på vinteren, sier Svenkerud.

Kjente løsninger
Norsk Scanias nybygg har stålbæring og sandwichelementer i ytterveggene, men den nederste delen av ytterveggen består av isolerte betongelementer som en bedre beskyttelse mot støt.
I byggets andre etasje er det valgt hulldekker som dekkeløsning.
Innvendig er det gipskledde vegger, systemvegger og gulvbelegg.
– Utover betonggulvet og en del av det tekniske anlegget er dette et bygg med normale løsninger. Det er riktignok ikke hver dag vi leverer prosjekter med 28 store porter og det er også første gang vi heiser på plass fem 28 meter lange servicegraver i stål som ble produsert i Tyskland og fraktet med spesialtransport til Hamar, opplyser prosjektlederen.

Godt samarbeid
Svenkerud kan fortelle om et godt samarbeid med underentrep-
renørene. Mange av de er lokale selskaper.
– Vi har også hatt en god dialog med byggherre ikke minst i forbindelse med oljeforsyningsanlegget og servicegravene i stål som begge var byggherreleveranser, avslutter han.


Flere prosjekter