Den printede betongdelen av det som skal bli et luksusstallanlegg i Florida, er nå fullført, og utgjør det største 3D-printede byggeprosjektet i verden. Foto: Cobod

Verdens største 3D-printede bygg ferdig printet

Denne sommeren ble den printede delen av verdens største 3D-printede bygg ferdigstilt i Florida i USA.