Det var president Yavuz Isik i ERMCO som fikk æren av å åpne arrangementet. Foto: Tuva Skare

Verdens ferdigbetongindustri samlet i Oslo - ERMCO 2018 er i gang

Nærmere 300 deltakere fra verdens ferdigbetongindustri er torsdag og fredag til stede på ERMCO 2018 på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo.

Dette er den 18. ERMCO-kongressen siden starten på 1960-tallet, og forrige gang arrangementet fant sted i Norge var i 1989, i Stavanger.

Stein Tosterud styrer konferansens første sesjon.

Arrangementet settes i stand hvert tredje år, og tar opp viktig trender, utvikling og fremtidens muligheter for verdens ferdigbetongbransje,

Det var president Yavuz Isik i ERMCO som fikk æren av å åpne arrangementet.

- Jeg er meget tilfreds med programmet FABEKO har satt opp til årets ERMCO-konferanse. Her tar vi opp viktige aspekter ved bransjen vår. Totalt 45 innledere skal presentere sine budskap i løpet av disse to dagene. Samtidig vil jeg takke våre 16 viktige sponsorer, uttalte Isik under åpningen.

FABEKO
Det er FABEKO, med Jan Eldegard Hjelle i front, som står bak det store betongarrangementet i hovedstaden.

– Vi vil ikke bare arrangere en stor internasjonal konferanse, vi vil også vise frem det beste vi har å tilby og håper dette kan åpne muligheter for eksport av nye norske betongløsninger, sier Hjelle, som er daglig leder av Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) som er lokal arrangør av ERMCO 2018-kongressen på vegne av ERMCO - den tilsvarende europeiske organisasjonen.

Per Rizler og Jan Eldegard Hjelle

– Sammen med ERMCO har vi satt sammen et program som vi mener har noe for alle, enten de er interessert i teknikk, miljø eller nye anvendelsesområder for betong, legger Hjelle til.

Hovedmålgrupper for kongressen er entreprenører, betongprodusenter og leverandører av betong og delmaterialer.

– Vi vil også løfte frem løsninger som er svært aktuelle for myndigheter, byggherrer og rådgivende ingeniører, spesielt de som er interessert i bærekraftige løsninger. FABEKO håper arrangementet skal bli en smeltedigel som danner grunnlag for nasjonal innovasjon men også utvikling av eksportmuligheter for norsk teknologi, påpeker Hjelle.

Stort løft
For FABEKO er det viktig at det norske betongmiljøet deltar i teknologioverføringen på arrangementet som altså også blir årets FABEKO-konferanse.

Terje Bakken, FABEKO. Foto: Tuva Skare

– ERMCO 2018 i Oslo er FABEKOs store løft i år. Hele byggebransjen møter utfordringer med en verden i endring og vi er svært glade for å se hvordan kreativitet og innovasjon flyter inn i markedet. På konferansen presenterer vi hvordan betongen beveger seg og utvikler samfunnet, legger styreleder Terje Bakken i FABEKO til.

Mange norske presentasjoner
ERMCO 2018 in Oslo presenterer nyheter og innovasjoner delt inn i fire temaer:
- Betongbeskrivelser, produksjon og distribusjon.
- Bærekraft og sosial ansvarlighet.
- Innovasjon og design for fremtiden.
- Infrastruktur og tilpassing til klimaendringer.

Mange av presentasjonene er norske og gir gode eksempler på spissteknologi og designløsninger som kan benyttes også utover landets grenser. Per Ritzler fra Nasjonale Turistveger presenterer hvordan de bygger veier og rasteplasser med spennende design - ofte med bruk av robust betong. Kjersti Kvalheim Dunham fra Statens vegvesen gir innblikk i de store utfordringene med de ekstreme konstruksjonene som legger grunnlaget for E39 langs kysten fra Kristiansand til Trondheim.

Andre norske forelesere er Kjell Skjeggerud fra HeidelbergCement som forklarer hvordan de vil fange klimagass ved en sementfabrikk og Christian Engelsen fra SINTEF vil snakke om CO2-fangst og karbonatisering.

Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse presenterer den norske eiendomsbransjens veikart for mer bærekraftig bygging og Sverre Smeplass fra Skanska viser PowerHouse-alliansens vei frem mot plusshus. 

Eivind Heimdal. Foto: Tuva Skare