Hege Anita Eckhoff

Verdens dypeste veikryss planlegges

Verdens dypeste veikryss er under full planlegging, og det kommer verken i New York eller i Beijing, men 250 meter under Kvitsøy i Rogaland. 

 Veikrysset er en del av det store Rogfastprosjektet som nå får grønt lys for oppstart.

Tunnelingeniør Hege Anita Eckhoff i Norconsult har hatt ansvaret for det omfattende prosjekteringsarbeidet med det som skal bli verdens dypeste og lengste undersjøiske veitunnel når Stavangerområdet skal knyttes sammen med Haugesund- og Nord-Rogaland. Dermed vil et av landets travleste ferjestrekninger få avløsning når tunnelprosjektet står ferdig i 2024 etter ikke mindre enn sju års byggetid.

Etter at årets statsbudsjett kommer i havn vil også de første investeringsbevilgninger til Rogfast være på plass, og det blir tid for anbudsinnbydelse og byggestart som man forventer vil skje en gang neste år. Med sine 26,7 km er Rogfast verdens lengste undersjøiske tunnel. Den er også den dypeste der det laveste punktet på tunnelen er 390 meter under Boknafjorden. Det i seg selv skaper utfordringer av mange slag. Det vanskeligste er likevel ikke selve tunnelarbeidet. Mest komplisert er det som skal skje midt i tunnelen.

Det opplyser Hege Anita Eckhoff til Byggeindustrien. Hun har hovedansvaret for å prosjektere stikningsdata for tunnelen og modellere den opp i 3D. . Det er vedtatt at det skal bygges en egen tunnel fra hovedtunnelen og opp til Kvitsøy, 250 meter over hovedtunnelen. Denne tunnelen blir på 3,7 km og skal gå i spiral opp til overflaten, omtrent som den kjente Spiraltunnelen i Drammen.

Toplankryss under vann
Avkjørselen til Kvitsøy i den undersjøiske tunnelen skal skje med et planfritt kryss og to rundkjøringer i høyde over taket på hovedtunnelen. Det er denne delen av det store tunnelprosjektet som er det mest kompliserte. Her har Norconsult hatt god hjelp av Trondheimsfirmaet Powel som har utviklet sitt eget dataprogram Gemini som i følge Eckhoff har vært til stor hjelp i dette arbeidet. I tillegg til rundkjøringer og planfritt kryss skal det også plasseres to kjempestore ventilasjonsanlegg i dette området der dimensjonen på hver ventilasjonssjakt er på hele ti meter. Ventilasjonsanlegget skal dimensjoneres både for den daglige tilførselen av friskluft og fjerning av avgasser, og for bruk i tilfelle brann.

Til sammen skal det bygges ikke mindre enn 60 km med tunneler. Hovedtunnelen vil gå i to adskilte løp, men med muligheter for å bruke bare det ene beløpet dersom det ene må stenges av ulike grunner.

Fem kontrakter

Eckhoff opplyser at tunnelkontraktene blir delt opp i fem ulike kontrakter, to mindre i tilknytning til landanleggene på hver side, og tre store kontrakter som gjelder hovedtunnelen der krysset mot avkjørselen til Kvitsøy er den mest kompliserte. Det skal også bygges to mindre ventilasjonsanlegg i tunnelen, og 45 tekniske bygg som det blir egne entrepriser for. Hele Rogfast er beregnet å koste 15 milliarder kroner, der tunnelene alene kommer seg på 11,5 milliarder.

Entreprenørbransjen både i og utenfor Norge har i lang tid blitt oppdatert om byggingen av Rogfast som er det første store prosjektet i det som blir kalt «Ferjefri E39 fra Trondheim til Kristiansand». Statens vegvesen er byggherre for hele strekningen fra Stavanger og nordover, mens Nye Veier har fått ansvaret for strekningen Kristiansand-Stavanger, men der er det ingen store fjorder som skal passeres.

I det samme området arbeides det nå for fullt med det store tunnelprosjektet som kalles Ryfast, en undersjøisk tunnel på 14 km, og som skal stå ferdig i 2019. Inntil Rogfast er ferdig, vil Ryfast i noen år være verdens lengste undersjøiske tunnel.

Norconsult ved Simon Mulelid og Hege Anita Eckhoff ble også tildelt Powels Innovasjonspris under en festmiddag onsdag kveld i forbindelse med Powells brukerkonferanse. De var en av tre vinnere, de andre (fra andre forretningsområder) var Agder Energi og TrønderEnergi Kraft. Powels Innovasjonspris blir tildelt en kunde, representert ved en person/personer, som har vært en god samarbeidspartner for Powel og en aktiv deltaker i utvikling og testing av Powel-løsninger. Juryen, som består av ansatte i Powel, legger vekt på kriterier som innspill til videreutvikling, innovasjon og dedikasjon til å være med på et utviklingsløp.

Fra juryens begrunnelse: "Norconsult har gått I bresjen for digitalisering av bygg- og anleggsbransjen I Norge. De mottar prisen for sin dedikasjon til digitalt design og tegningsløse prosjekter. Norconsult har i løpet av det siste året vist mot og engasjement, og de har tatt bruken av Powels programvare til et helt nytt nivå med sine design av komplekse infrastrukturprosjekter. De har satt seg ambisiøse mål som har krevd rask læring hvor nye ideer har blitt utviklet og implementert som en del av pågående prosjekter. To av prosjektene ble presentert under brukerkonferansen; Vamma og Rogfast."


Powel unngår ingeniørkrisen

Ingeniør- og konsulentfirmaet Powel i Trondheim unngår dagens ingeniørkrise. Det skyldes at de har holdt seg unna olje- og gassektoren som mange andre, store ingeniørselskap har satset på.

I år er det 20 år siden Powel ble etablert, og det ble denne uken markert med en stor konferanse i Trondheim med over 700 deltakere, Powel hadde slått sammen sine to årlige konferanser, Poweldagene og Gemini Brukerkonferanse. På en stor arena midt i konferansesalen på Clarion Hotel & Congress på Brattøra i Trondheim, ble samtlige foredrag holdt samtidig, og med lyd via lydanlegg til den enkeltes hodesett slik at hver enkelt av deltakerne selv fikk bestemme hva man ville høre uten å måtte løpe fra det ene møterommet til det andre.

Powel som ble utskilt fra Sintef Energiteknikk og Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) i 1996, har hatt en sterk vekst gjennom alle år. Strøm og energi er fortsatt et hovedprodukt. I tillegg er firmaet engasjert inne i bygg- og anleggssektoren gjennom Powel Construction som ble etablert i år. Særlig programvaren Gemini har vært en stor suksess.

Firmaet har i dag 460 ansatte, og har egne kontorer i Sverige, Danmark, Sveits, Polen, Tyrkia og Chile, og er i stadig ekspensjon. Arendals Fossekompani har siden 2009 eid nær 100 prosent av aksjene i selskapet. Omsetningen i 2015 var på 512 millioner kroner.

- Vi har nok å gjøre innenfor de sektorer som vi satser, og hos oss har vi ingen planer om å redusere staben, er direktør Frode Solem i Powel Construction til Byggeindustrien.