NS8178:2014

Verden vil ha norsk musikkrom-standard

Norsk Standard for akustiske krav til musikkrom har vekket interesse i utlandet. Standarden er allerede tatt i bruk i flere andre land. Nå blir den internasjonal standard.

Standarden NS 8178 ble utgitt i 2014 og beskriver kriterier for lydforholdene i øvingslokaler og mindre konsertsaler/ flerbruksaler.

– Standarden for musikkrom har stor betydning for barn og voksne som driver med musikk. Vi er henrykt over at flere kan få gleden av arbeidet som er gjort her hjemme, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus i en pressemeødong.

Norsk ledelse

En internasjonal arbeidsgruppe starter arbeidet med den nye standarden i midten av november. Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, skal lede arbeidet. Han var pådriver for å starte arbeidet i Norge og deltok i komiteen som utviklet den norske standarden. Han trekker spesielt fram hvordan de klarte å forene kompetansen hos dyktige fagakustikere med brukererfaringer fra musikklivet, innspill fra kommunesektoren og andre aktører i komiteen, slik at standarden ble nyttig for mange forskjellige aktører.

– Vi i Norge har mange gode erfaringer fra arbeidet med utviklingen av NS 8178, men det er også viktig å få med seg erfaringer fra andre land og fagmiljøer, sier Olsen.

– Standarden beskytter oss mot tilfeldighetene

Rundt 500.000 nordmenn driver med musikk i organiserte former, ifølge tall fra Norsk musikkråd. Noen av dem bor i Radøy kommune hvor Jon Askeland er ordfører. Der har de fått bruk for standarden.

– Da vi skulle bygge om en gymsal som også brukes som øvingsrom for tre korps, var det veldig kjekt for meg som ordfører å kunne stille krav til at rommet skulle være i henhold til NS 8178, sier Askeland.

Han var selv med i komiteen som utviklet standarden og kaller den en stor seier for sang- og musikklivet i Norge.

– Idretten har krav til størrelse og garderobefasiliteter når det bygges nye gymsaler og idrettsanlegg, gjennom retningslinjer som automatisk slår inn. Endelig har vi konkrete krav som sikrer gode forhold for opplæring og øving i musikk også. Denne standarden beskytter oss mot tilfeldighetenes spill, sier Askeland.