Venter ingen renteendring nå

Det blir ingen renteendring nå. Makroøkonomene er enige når det gjelder utfallet av rentemøtet kommende onsdag.

Vi venter ingen renteendring og ingen signaler om endringer med det første, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal til NTB. Dermed ser det ut til at gjeldstyngede nordmenn kan glede seg over det rekordlave rentenivået, med en styringsrente på 1,75 prosent, en god stund til. Sist renten ble endret var i mars for snart ett år siden. Det siste kuttet satte punktum for kraftige rentekutt gjennom et drøyt år. Den neste renteendring nå tror det store flertall av økonomene blir en heving, men at den kommer tidligst i slutten av juni. Etter de andre? Den eneste spekulasjonen som er knyttet til rentemøtet førstkommende onsdag er om sentralbanken kommer til å fjerne formuleringen om at den skal heve renten etter andre land. Vi tror det er litt tidlig. Norges Bank har ikke noe hastverk med å sette rentene opp. Derfor er det mer naturlig at dette tas i forbindelse med en ny strategiperiode ved rentemøtet i mars, sier Aamdal. Som ventet Grunnen til at ingen venter endringer på kommende rentemøte er blant annet at utviklingen siden forrige rentemøte har vært noenlunde i tråd med de beregningene Norges Bank har lagt fram tidligere. Aamdal peker på at det fra Norges Banks side er sagt tydelig at bildet skal endre seg ganske dramatisk for at de skal sette renten ned. Samtidig er veksten i norsk økonomi så god at det isolert sett tilsier en renteoppgang. Det som taler mot er at selv om prisveksten er på vei opp igjen, befinner den seg fortsatt langt unna målet om en prisvekst på 2,5 prosent. Fortsatt er det også en viss engstelse for at kronekursen skal bli for sterk. Kronekursen er litt svakere enn det den har vært tidligere, men ikke så svak at den skulle gi grunnlag for noen hevinger i realrenten med det første, sier Aamdal. Gradvis opp Når rentene igjen settes opp, forventer de fleste at det vil skje langsomt. Så noe rentesjokk er trolig ikke nær forestående. En rundspørring TDN Finans har gjort blant 11 makroøkonomer viser at seks av disse venter første renteheving i slutten av juni, fire venter at det ikke vil skje før til høsten. Terra Securities er det eneste stedet hvor man fortsatt venter et rentekutt, og at det vil skje mot slutten av året. Handelsbanken venter den kraftigste renteøkningen i løpet av året, opp til 3,50 prosent innen utgangen av 2005.