Bjørn Ole Rasmussen teknisk sjef i Con-Form var veldig fornøyd med Biocrete-betongen etter testprosjektet i sommer. Foto: Con-Form.

Bjørn Ole Rasmussen teknisk sjef i Con-Form var veldig fornøyd med Biocrete-betongen etter testprosjektet i sommer. Foto: Con-Form.

Vellykket byggeprosjekt med miljøbetongen Biocrete

I sommer var blant annet Con-Form og Betong Øst involvert i et pilotprosjekt der den potensielt klimanøytrale betongen Biocrete ble benyttet som konstruktiv betong ved et låveprosjekt.