Prosjektleder for Stangeland Per Svendsen og daglig leder i Velde Asfalt Harald Velde. Foto: Velde Asfalt

Prosjektleder for Stangeland Per Svendsen og daglig leder i Velde Asfalt Harald Velde. Foto: Velde Asfalt

Velde Asfalt AS skal utføre arbeider for mer enn 100 millioner i Lyngdal

Nå skal den nye veien fra Lyngdal til Kvinesheia få asfalt fra asfaltfabrikken i Mandal.

Totalt har Velde Asfalt AS de seneste årene produsert og lagt ut omtrent 350.000 tonn asfalt på Nye Veier-prosjekt i landsdelen, og nå har selskapet inngått avtale med arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin AS om produksjon og utførelse av cirka 70-80.000 tonn.

Dette Nye Veier prosjektet er fra Herdalen til Røyskår krysset i Lyngdal kommune. Kontrakten har en verdi på over 100 millioner, og innbefatter arbeider for Velde Asfalt AS i garantitiden på prosjektet som er 15 år.

Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst, og går vestover til planlagt kryssløsning på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med en fartsgrense på 110 km/t. 

Ifølge Velde Asfalt skal veien etableres i et krevende, kupert terreng.

De første asfaltarbeidene på prosjektet vil settes i gang allerede høsten 2023, og forventet ferdigstillelse av prosjektet er i 2025.