Administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. Foto: Reilers.
Administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. Foto: Reilers.

Vekstkvartal for Rejlers i Norge

Rådgivningsselskapet Rejlers Norge økte omsetningen fra 64,6 millioner kroner i første kvartal 2022 til 93,4 millioner kroner i første kvartal 2023. Driftsresultatet økte fra 7,4 millioner til 11,8 millioner kroner.

Selskapet peker på et stort behov for rådgivning innen elektrifisering og energioptimalisering som hovedårsak til veksten.

I en pressemelding fra selskapet heter det at scenarioet med vedvarende høye strømpriser gjør at virksomheter nå går fra strakstiltak for å redusere strømforbruket, til mer varige endringer for å optimalisere energibruken.

– Som et av de største fagmiljøene på elektro-rådgivning i Norge engasjeres vi i stadig nye prosjekter for å bistå med dette. Et litt tregere nybyggmarkedet er derfor mer enn kompensert med blant annet den type prosjekter og offentlig-initerte prosjekter, blant annet på infrastruktur-utbygging, sier administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge.

Ambisjoner om videre vekst
Den norske delen av Rejlers har, som konsernet, en strategi som innebærer videre vekst.
– Vi har som mål å vokse ti prosent i året. Det gjør at vi både ansetter nyutdannede og spesialister med noen års erfaring. Arbeidet med å tiltrekke oss nye medarbeidere vil fortsette gjennom hele 2023, sier Petter Arnesen i pressemeldingen.

I Norge arbeider selskapet med prosjektering og dokumentasjon av alle former for infrastruktur og bygg, i både nye prosjekter og i større transformasjonsprosjekter. Meldingen nevner blant annet Norges lengste jernbanebro i Tangenvika, samt konsesjonssøknad og evalueringsrapport av infrastrukturen i strømnettet i Sandnessjøen og prosjektering, planlegging og byggeledelse av kabellegging for Nordre Follo kommune.

– Interessen for energioptimalisering og andre tiltak for å redusere miljøpåvirkning og forbruk av kraft har fortsatt å være sterk. I dag jobber vi med prosjekter og løsninger innen alle grener av energiområdet. Så til tross for endringene vi opplever og vil oppleve, er det alltid en grunnleggende funksjon å forsyne samfunnet og industrien med energi. I det markedet er vi godt posisjonert. Det viser også resultatene for første kvartal, sier Arnesen.

Konsernet vokser også

Rejlers Norge er en del av et konsern med hovedkontor i Sverige og totalt 3.000 ansatte i Norge, Sverige, Finland og De forente arabiske emirater. I 2022 omsatte Rejlers for 3,51 milliarder svenske kroner, og B-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

Omsetningen i første kvartal var 16,8 prosent høyere enn samme kvartal i fjor, og endte på 991,5 millioner svenske kroner.