Foto: Risa
Foto: Risa

Vekst for Risa Gruppen

Risa Gruppen AS vokste med 588 millioner fra 2021 til 2022, og resultatet før skatt endte på 73,9 millioner mot 31,8 året før.

– Vi har økt omsetningen med over en halv milliard, levert prosjekter innen tidsfristen, holdt budsjettet og levert bra på HMS og skader og har ikke hatt noen alvorlige ulykker. Ja, klart er jeg fornøyd, sier daglig leder Bjørn Risa i en pressemelding fra selskapet.

Arkivfoto

Arkivfoto

– Året vi nå går inn i er også sterkt preget av verden rundt oss. Prisstigning og et usikkert marked med avlysing og utsettelse av prosjekter gjør det mer krevende å planlegge.

På tross av det har vi gode muligheter for at 2023 også skal bli et godt år for selskapet.

Vi har ikke mål om å øke omsetningen. Vi skal vokse sakte og satse på kvalitet og soliditet. Og bli bedre på resultat. Ordrereserven i begynnelsen av året er på 89 prosent skriver selskapet videre. Ordrereserven for konsernet er nå på 3,1 milliarder kroner.

Årets omsetning for konsernet ble på 1.882 millioner kroner mot 1.294 millioner i 2021. Konsernets resultat før skatt i 2022 ble på 73,9 millioner kroner mot 31,8 millioner i 2021. Driftsresultatet for konsernet ble i 2022 på 84,7 millioner kroner mot 43,3 millioner i 2021.

Det er foretatt investeringer i nye anleggsmidler for totalt 215 millioner kroner i løpet av året.

Konsernet hadde 630 ansatte pr. 31.12.2022 hvorav 62 kvinner, 57 lærlinger og 12 av de

H1-verdien ble på 5,4 og H2-verdien på 9,7.

Sykefraværet var på 4,7 posent i 2022 mot 3,6 prosent i 2021.

I 2022 hadde Risa 50 lærlinger. 15 lærlinger avla og bestod fagprøve.

– Ti av disse bestod fagprøven med karakteren bestått meget godt. Snittet i Norge ligger på cirka 30 prosent med karakteren bestått meget godt, i 2022 hadde Risa et snitt på 66,6 prosent. Det er vi stolte av, skriver selskapet.

Les årsrapporten her