Administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. Foto: Rejlers Norge

Administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge. Foto: Rejlers Norge

Vekst for Rejlers i Norge

Rådgivningsselskapet Rejlers Norge vokste i 2022. Selskapet omsatte for 287,5 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 27,5 millioner.

– Vi har et av de største fagmiljøene på elektro-rådgivning i Norge. Økte energipriser og et langsiktige mål om betydelig nasjonal elektrifisering, har vært viktige eksterne faktorer for vår vekst. Samtidig bidrar vi med vår kompetanse inn i byggingen av infrastruktur, samt kvalitetssikring og dokumentasjon av både eldre og nyere infrastruktur. Det har gitt gode resultater, sier administrerende direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge i en pressemelding.

Selskapet, som er en del av Rejlers-konsernet, har vokst etter at de besluttet å rendyrke kjernevirksomheten i 2020. Fra 2021 til 2022 har selskapet økt omsetningen med 48 prosent, fra 194,4 millioner kroner til 287,5 millioner kroner og driftsresultatet med 66 prosent, fra 16,6 millioner kroner til 27,5 millioner kroner. I fjerde kvartal omsatte Rejlers Norge for 82,2 millioner kroner og hadde et driftsresultat på 7,9 millioner kroner, skriver selskapet i meldingen.

– Infrastrukturprosjektene er i stor grad styrt av offentlige bevilgninger, endringer i lovverket og det langsiktige arbeidet med å elektrifisere stadig mer. I løpet av 2022 har uforutsigbare energipriser økt etterspørselen etter strakstiltak i eksisterende bygg, men også prosjektering av større transformasjonsprosjekter for å redusere energibruken fremover. Uavhengig av motivasjonen for å gjennomføre endringer, så oppleves det i vår virksomhet som motiverende å bidra til mer bærekraftige bygg og infrastruktur, sier Arnesen.

Rejlers Norge kjøpte i april Omega Holtan, som har hovedkontor i Tønsberg. Oppkjøpet tilførte selskapet 30 nye medarbeidere og nye kunder.

– Rejlers Norge og Omega Holtan hadde allerede en del felles kunder, så vi kjente kompetanseprofilen til selskapet. Vi brukte derfor mest tid i forkant an oppkjøpet på mye å vurdere felles kundegrunnlag, vekstmulighetene sammen og ikke minst en felles fremtidig organisasjonskultur. Vi så at det var et godt potensial, og resultatene viser at det var et riktig valg. For oppkjøpet har blitt et viktig bidrag for vår vekst og for utviklingen av vår totale kompetanse. Nå har vi et solid fotfeste mellom Drammen og Agder, og flere medarbeidere fra Omega Holtan bidrar i dag på prosjekter andre steder i Norge og i Norden, sier han.

Rejlers-konsernet omsatte for 990,2 millioner svenske kroner i fjerde kvartal og for året hadde konsernet en omsetning på 3,51 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet for 2022 var på 287,3 millioner , opp fra 164,3 millioner i samme periode i fjor.

Nøkkeltall jan. - des. 2022:
Konsern: Omsetning: 3,51 mrd. SEK Driftsresultat: 287,3 mill. SEK
Norge: Omsetning: 287,5 mill. NOK Driftsresultat: 27,5 mill. NOK

Nøkkeltall Q 4, 2022:
Konsern: Omsetning: 990,2 mill. SEK Driftsresultat: 91,8 mill. SEK
Norge: Omsetning: 82,2 mill. NOK Driftsresultat: 7,9 mill. NOK