Vekst for Norwegian Property

Investeringsselskapet Norwegian Property hadde et resultat før skatt på 1.487 millioner kroner i første halvår i 2007. Selskapet har det siste året investert 19 milliarder i eiendommer.

I første kvartal var resultatet til sammenligning 345 millioner kroner.
Norwegian Property signerte i begynnelsen av juli en kontrakt på Aker Brygge med rekordleie på 4.300 kroner per kvadratmeter per år.

Den sterke leieprisutviklingen medfører en oppvurdering av selskapets investeringseiendommer på 830,1 millioner kroner i andre kvartal basert på ekstern takst fra DTZ Realkapital, skriver selskapet i en pressemelding.

I juli inngikk Norwegian Property en avtale med DnB om overtakelse av DnBs hovedkontor på Aker Brygge. Transaksjonen omfatter omkring 32.000 kvadratmeter med sentralt beliggende eiendommer til en verdi på 1.740 millioner kroner etter skattejusteringer.

- Leiemarkedet fortsetter den sterke utviklingen, og det er bare et spørsmål om tid før vår rekord på Aker Brygge blir slått, sier administrerende direktør i Norwegian Property Petter Jansen i en pressemelding.

Fra mai 2006 til januar 2007 ble det investert 17,2 milliarder kroner i til sammen 55 eiendommer. Når man legger til de fire kontor- og handelseiendommene kjøpt av DnB NOR Bank ASA med beliggenhet på Aker Brygge utgjør de totale investeringene 19 milliarder kroner på 59 kvalitetseiendommer, skriver selskapet på sine hjemmesider.

De fem største leietakerne er Aker ASA, EDB Business Partner, Nordea, SAS og If Skadeforsikring.

Driftsinntektene var i andre kvartal på 244 millioner, sammenlignet med 249 millioner i første kvartal. Driftsresultatet har derimot mer enn fordoblet seg fra første kvartal, da var resultatet 446 millioner kroner, mot 1.044 millioner i andre kvartal.