Carl Otto Løvenskiold. Foto: Veidekke
Carl Otto Løvenskiold. Foto: Veidekke

Vekst for Løvenskiold-Vækerø i 2022

Løvenskiold-Vækerø-konsernet, som blant annet eier Maxbo-kjeden, økte omsetningen i 2022, men merket en nedgang i aktiviteten utover året.

Konsernets omsetning ble 5.905 millioner kroner som er en økning på 384 millioner kroner fra 2021. Resultat før skatt ble 163 millioner kroner og EBITDA-resultatet 207 millioner kroner. Samlet egenkapital utgjør 1.243 millioner kroner.

I en pressemelding i forbindelse med årsresultatet skriver de at markedet for byggevarer i 2022 hadde et markert trendskifte med gradvis svekkelse gjennom året. Usikkerhet knyttet til prisbilde med betydelige prisøkninger og økte byggekostnader samt renteøkninger, har påvirket aktivitetsnivået i markedet negativt.

De poengterer allikevel at samlet ble det et tilfredsstillende resultat for konsernet Løvenskiold-Vækerø i 2022.

- Jeg er tilfreds med resultatet for Løvenskiold-Vækerø i 2022 når vi tar hensyn til den mer krevende markedsutviklingen gjennom året. Alle ansatte i konsernet har gjort en enestående innsats for å betjene våre kunder på en tilfredsstillende måte og har bidratt til sterk organisk vekst, sier eier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold.

Løvenskiold-Vækerø har i 2022 videreført offensive tiltak for å styrke fremtidig konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet, og et betydelig investeringsprogram på 249 millioner kroner har blitt gjennomført. I konsernets virksomheter har det blitt investert i kjøp av bolig- og næringseiendommer og to nye byggevarehus med et samlet areal på 18.000 kvadratmeter. I tillegg er det gjennomført omfattende effektiviseringstiltak, skriver de i meldingen.