Styreleder Johnny M. Johansen i Veiteknisk institutt innledet årets utgave av Stein i vei.

- Veiutbyggerne må samarbeide, ikke finne opp det samme kruttet

Styreleder Johnny M. Johansen i Veiteknisk institutt, snakket om de store endringene i veisektoren da han innledet Stein i vei-konferansen. Johansen benyttet også anledningen til å komme med noen oppfordringer til veiutbyggerne.

– Vi møtes til Stein i vei i en tid som er preget av endringer. Det er sikkert blitt sagt tidligere også, men jeg tror vi må slå fast at det nå er mer alvor enn noen gang. Endringen er store, og de står i kø rundt oss, innledet Johnny M. Johansen årets utgave av Stein i vei-konferansen.

Stort mangfold av veiutbyggere

Johansen understrekte at endringene i veisektoren også endrer rammebetingelsen for alle aktører som er involvert i veibygging. Han kom naturlig nok inn på regionreformen som har sørget for et mye større mangfold av aktører som har ansvar for bygging og drifting av norske veier.

– Før hadde vi en relativt oversiktlig situasjon med Statens vegvesen i førersetet. Nå har vi fått et Statens vegvesen som er vesentlig begrenset i størrelse og virkeområde, vi har fått en rekke fylkeskommuner med reelt og operasjonelt ansvar for veinettet sitt, og vi har kommunene og nyskapninger som Nye Veier og OPS-selskaper, sa Johansen.

Alle er opptatt av endringer

Styrelederen påpekte at alle de ulike veiutbyggerne har egne strategier og ambisjoner, og alle er opptatt av endringer for å få til forbedringer i virksomheten. Dette mener han særlig vil slå ut på kontrakter og kontraktsstrategier.

– Et mangfold i kontrakter og kontraktsstrategier er bra. Det kan gi oss mange gode nye ideer og nye måter og gjøre ting på. Men jeg tenker vi må vise litt måtehold og ikke glemme at det ligger en enorm erfaringsbank og mye kunnskap i det som allerede er gjort. Sørg for at vi utnytter den kunnskapen på en god måte når vi videreutvikler kontrakter og kontraktsstrategier, oppfordret Johansen.

– Mitt råd er at vi må tenke samarbeid for å redusere ressursbruken. Hvis alle skal finne opp det samme kruttet, så går det mye ressurser. Vi må også samarbeide for å sikre et enhetlig resultat ut mot entreprenørene, og et enhetlig resultat på veien med hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet, fortsatte han.

Miljøkrav

Johansen kom også inn på alle miljøkravene som stadig gjør seg mer gjeldene i veisektoren og som er med på å endre rammebetingelsene for alle som er involvert i bygging og drift og vedlikehold av vei.

– Når det kommer til miljøkrav, mener jeg vi må tenke helhet. Vi må ikke la miljøfolkene få kjøre en utvikling som går for fort, men vi må heller ikke la de trauste teknologene få bremse utviklingen. Vi må få inn en tverrfaglig kompetanse som gjør at vi kan lage gode løsninger som også er bærekraftige, sa Johansen.