Veidekkes Catharina Bjerke innledet for kommunene i Follo-regionen på Thon Hotell i Ski forrige mandag. Foto: EBAO
Veidekkes Catharina Bjerke innledet for kommunene i Follo-regionen på Thon Hotell i Ski forrige mandag. Foto: EBAO

Veileder kommuner i klimavennlige innkjøp

Til sammen 30 kommuner i Østfold og Akershus lærer nå hvordan de kan få mest mulig klimakutt for pengene når de skal bygge skoler, barnehager eller sykehjem.

– Når så mange kommuner rustes med oppdatert kunnskap om hvilke krav og investeringer som monner mest, kan det løfte hele markedet og føre til vesentlig reduksjon i næringens og dermed samfunnets C02-utslipp. For å nå 1,5-gradersmålet, skal vi kutte alle utslippene i verdikjeden med 50 prosent innen 2030. De prosjektene planlegges og bygges nå, sier Veidekkes Catharina Bjerke via en pressemelding. Hun er leder av EBAs klima, energi og miljøutvalg og styremedlem i EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO).

Det er EBAO og Klima Østfold Viken som samler kommunene til halvdags seminarer. Med seg har de også DFØ, KS og Grønn Byggallianse.

Til grunn ligger en fersk veileder som ble publisert onsdag, "Veileder for klimagassreduksjoner – Formålsbygg" som tar for seg kost-nytte både i C02-utslipp og kostnader, og en veileder for samspill for de mer ambisiøse prosjektene.

– Veilederen for formålsbygg tallfester, og viser at det faktisk er mulig å spare penger på enkelte tiltak, at de første 20-30 prosent klimagassreduksjonene kan tas uten at det må bli dyrere, og hvilket ambisjonsnivå som vil medføre ekstra kostnad. Det setter kommunene i stand til å gjøre kvalifiserte valg for det enkelte prosjekt, sier prosjektleder Erik Gathen i Klima Østfold Viken og direktør Ole Henrik Ystehede i EBAO i meldingen.

Prosjektleder Erik Gathen for Klima Østfold Viken og direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede på samlingen i Ski. Foto: EBAO
Prosjektleder Erik Gathen for Klima Østfold Viken og direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede på samlingen i Ski. Foto: EBAO

Seks samlinger
Først ute var Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Enebakk som sist mandag samlet seg i Ski. Onsdag møttes Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Aremark og Hvaler på fylkeshuset i Sarpsborg, mens Råde, Moss, Vestby og Våler var invitert til Moss fredag forrige uke. Mandag 24. april er det Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal sin tur på Quality Hotel Olavsgård, mens Indre Østfold, Skiptvedt, Marker og Rakkestad samles i morgen tirsdag på Mysen. Samlingene avsluttes 5. mai på Lillestrøm med Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Aurskog-Høland.

På hver samling får kommunene oppdatert kunnskap om rett valg av materialer, dialog med markedet om krav man bør sette og god tid til planlegging. Gathen sier dette blir svært godt mottatt.

– Byggenæringen står for en stor andel av utslippene i Norge. Skal vi nå målene i Paris-avtalen er vi nødt til å være bevisste både på hva vi bygger, hvor vi bygger det og hvordan vi bygger. Det er særlig det siste vi adresserer her, på en praktisk måte, slik at kommunene kan anvende det direkte, sier Gathen.

– Samlet sett vil disse to veilederne ruste kommunene godt for å bestille grønt, og til å utnytte mulighetsrommet i vår næring. Riktig brukt er bygge- og anleggsnæringen en av de viktigste løsningene vi har for å bekjempe klimagassutslipp, legger Ystehede til.

Byggherreavdelingene
Det er særlig ledere og prosjektansvarlige i kommunenes byggherreavdelinger seminarene passer for, men også enkelte politikere har meldt sin interesse for å lære om potensialet som ligger i klimabevisste valg. Hvert seminar avsluttes også med en drøy halvtimes samtale mellom kommunene og entreprenører for å drøfte hva de kan få til lokalt.

– Slike samtaler er viktige. Dette handler om å få mest mulig klimanytte for pengene. Vi må ha felles virkelighetsforståelse og være enige om virkemidlene. Det krever tett dialog, sier Gathen og Ystehede.

– Samarbeid avgjørende
Catharina Bjerke var blant innlederne som ønsker ambisiøse byggherrer velkommen og inviterte til samarbeid.

– Det blir kraftfullt når næringen og det offentlige jobber sammen. Vi har verdifull kunnskap om hva som gir de laveste utslippene, og kommunene vet hvordan byggene skal brukes. Jo før vi snakker sammen, desto enklere er det for byggherre å ta valg som gir mest mulig reduksjon for lavest mulig kost. Slike valg kan entreprenøren tilrettelegge for, sier Bjerke. Hun legger til at det å planlegge sammen i seg selv kan gi reduserte utslipp.

– For eksempel vet vi at utslipp fra betong er størst i et byggeprosjekt. De utslippene kan reduseres med 40 prosent ved å planlegge fremdrift. Et annet eksempel som påvirker utslippene vesentlig er konstruksjonen, sier Bjerke.

"Veileder for klimagassreduksjoner - Formålsbygg" er utviklet av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse, Klima Østfold Viken, KS og DFØ, og er ført i pennen av Rolf Hagen i Context. Den er kvalitetssikret av næringens egne kalkulatører og miljøfolk. I tillegg er det utviklet en veileder for samspill mellom byggherre og entreprenør, med anbefalinger for valg av entrepriseform.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.