Foto: VeidekkeFoto: VeidekkeFoto: VeidekkeFoto: Veidekke

Veidekkes betongpris gikk til Bybanen D13 Haukeland Holdeplass

Prosjekt Bybanen D13 Haukeland Holdeplass stakk av med seieren i kåringen Veidekkes Betongpris.

Prosjektet er utført av Veidekke Bygg Bergen.

Kåringen skjedde under Veidekkes betongkonferanse 17. november på Scandic Oslo Airport foran 185 deltakere.

I begrunnelsen heter det blant annet:

«Prosjektet har hatt en spredt sammensetning, med unge lærlinger og begge kjønn godt representert, og hatt fokus på at de unge skal overta. Prosjektet har hatt egenproduksjon med høy kompetanse i ledelsen og i produksjonen, som har ført til et overlegent fint resultat. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner, og har brukt Lavkarbonbetong klasse A, og fått Ceequal-sertifisering. Det er benyttet gode og nye verktøy for å sikre god kvalitet, blant annet: Temperaturlogging og beregning av fasthetsutvikling på app, scanning av fjell til å bruke for digitalt saget forskaling, 3D-modellert forskaling, retur av betongvann, gjenbruk av eksisterende betongmurer, hydraulisk klatreform, buet systemforskaling og spesielle betongelementtrapper i buet utførelse med mer.»