Daglig leder for Skole på Byggeplass i Veidekke Entreprenør, Asle Hermansen (til venstre) hadde tirsdag besøk av personalleder Björn Martinsson i Peab på Jessheim, som begge gledet seg over nok et klassekull i full sving.

Veidekke-skolen har plukket opp dropout-elever i 20 år

I 20 år har Veidekke Entreprenør gjennomført tiltaket Skole på Byggeplass, et prosjekt for ungdommer mellom 18 og 25 år som har droppet ut av videregående skole.

Siden 2012 har Akershus fylkeskommune vært med i prosjektet, etter at NAV og Aetat trakk seg ut av samarbeidet i 2010. I inneværende skoleår har Veidekke 14 elever, som kan velge mellom betongfag og tømrerfag.

– Dette er det siste skoleåret i den nåværende avtalen vi har med Akershus fylkeskommune og Jessheim videregående skole, men vi jobber med et nytt anbud for å kunne fortsette prosjektet fra og med høsten 2018, sier daglig leder for Skole på Byggeplass og lærlingansvarlig i Veidekke Entreprenør, Asle Hermansen, til Byggeindustrien.

Får kompetansebevis

Han forteller at elever fra de fem siste årskullene har resultert i 44 lærekontrakter i tolv ulike bedrifter.

– Av de 14 elevene vi har nå, har ingen prøvd seg på byggfag på skolen. Ingen av dem har heller fullført videregående opplæring. Nå får de et kompetansebevis fra Jessheim videregående skole, som kommer hit en dag i uka. De andre fire dagene har vi undervisningsregien, sier Hermansen.

– Nasjonale læreplaner

Jessheim videregående skole har ansvaret for fellesfag, eksamen og dokumentasjon, mens Veidekke Entreprenør har ansvaret for programfagene og faglig fordypning. Klassen er lokalisert i Veidekkes egne lokaler sentralt i Jessheim.

– Vi følger nasjonale læreplaner, men begrenser muligheten til fordypning til de to store fagene i byggenæringen; tømrer- og betongfag. I avtalen med Akershus fylkeskommune garanterer vi inntil åtte læreplasser hvert år til elever som oppfyller visse krav: De må ha fullført og bestått, og ha lite fravær, utdyper Hermansen.

Utplassering

På nyåret utplasseres elevene hos ulike bedrifter i en periode på ti uker, som skal gi dem fordypning i enten tømrer- eller betongfaget. Et av selskapene som tar i mot elevene, er Peab.

– Vi er stort sett fornøyd med de elevene vi har hatt hittil, og de fleste av dem har oppnådd fagbrev, sier personalleder Björn Martinsson i Peab til Byggeindustrien.

Han mener at hovedårsaken til at elevene lykkes med Skole på Byggeplass-konseptet, er at de oftest er noen år eldre enn elever på videregående skoler.

– Dermed er de også som regel mer motiverte for å fullføre utdannelsen. De vet at dette på en måte er den siste sjansen de har til å få et fagbrev i yrket, sier Martinsson, mens Asle Hermansen nikker.

– Det mest positive med skolen vår, er å se at elever som tidligere har mislyktes med videregående skolegang, nå klarer seg bra, sier skolelederen i Veidekke.