Veidekke skal bygge boliger i Uppsala

Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Stockholm AB, har av Uppsalahem AB fått oppdraget med å utføre Kv. Klarbäret i Uppsala. Kontrakten er på 61 millioner svenske kroner.

Prosjektet omfatter fire to-etasjers bygg på til sammen 5 800 kvadratmeter med 64 utleieleiligheter. Kontrakten utføres som en totalentreprise. Prosjektet påbegynnes umiddelbart med prosjektering, planlegging og inngåelse av kontrakter med leverandører. Byggestart er beregnet til rett etter sommerferien i år. Innflytting vil bli i løpet av høsten 2003.