Illustrasjonsfoto: Veidekke
Illustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke-sjefen: Opprettholder høy aktivitet og stabil lønnsomhet i et mer krevende marked

Veidekke omsatte for 11,2 milliarder kroner i andre kvartal. Resultatet før skatt endte på 387 millioner kroner.

Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på 45,0 milliarder. Resultatet per aksje ble på 2,0 kroner.

– Veidekke opprettholder høy aktivitet og stabil lønnsomhet i et mer krevende marked, og øker resultatet for konsernet sammenlignet med året før, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en pressemelding.

– Konsernet hadde en god og bred ordreinngang i kvartalet, både hva gjelder geografi og segment. Den norske byggvirksomheten har en svært solid ordrebok, og selv om veksten vil flate ut, forventer vi god aktivitet også fremover. I byggvirksomheten i Sverige har ordrereserven fulgt den bratte nedgangen i boligmarkedet, og vi forventer nå en utflating i aktiviteten fremover, sier Bengtsson videre.

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Svanhild Blakstad

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke. Foto: Svanhild Blakstad

– Samtidig er det fremdeles god etterspørsel etter større infrastrukturprosjekter i både Norge og Sverige. Resultatet for den norske infrastrukturvirksomheten er imidlertid svakere enn vi hadde sett for oss. Et tøffere marked for grunnarbeid, fundamentering og pukk er hovedårsaken til dette. Alt i alt viser resultatene at vi evner å tilpasse oss en krevende markedsutvikling. Vi er godt diversifisert, med forskjellige kundegrupper og prosjekter med ulike drivere i mange geografiske områder, og vi fortsetter å være selektive i hvilke oppdrag vi tar på oss. Vi holder fokuset på forbedring og ser fremdeles et stort potensial for å øke lønnsomheten, utdyper Bengtsson.

Konsernets omsetning i kvartalet utgjorde 11,2 milliarder kroner, en økning på 13 prosent sammenlignet med 9,9 milliarder i andre kvartal 2022.

– Det var Bygg Norge, Hoffman og Infrastruktur Sverige som sto for økningen, skriver selskapet.

– Aktivitetsøkningen ga et økt nominelt resultat for konsernet, og resultatet før skatt i kvartalet var på 387 millioner, mot 355 millioner i samme periode i fjor. Den samlede resultatmarginen var 3,5 prosent, mot 3,6 prosent i andre kvartal 2022, heter det videre i meldingen.

Ordreinngangen i kvartalet var på 12,2 milliarder, mot 13,2 milliarder i andre kvartal 2022. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven 45,0 milliarder, en økning på 9 prosent fra årsskiftet og 2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Netto rentebærende posisjon utgjorde 1,1 milliarder ved utgangen av andre kvartal, mot 2,0 milliarder ett år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i første halvår var 499 millioner, mot 28 millioner i første halvår 2022. Balansen ved utgangen av kvartalet var på 16,8 milliarder, mot 17,6 milliarder ved årsskiftet og 17,0 milliarder for et år siden.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 3,7, mot 3,9 i foregående kvartal og 2,2 i andre kvartal 2022.

– Det var ingen alvorlige skader i andre kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 4,2 prosent, mot 6,2 prosent i foregående kvartal og 4,7 prosent i andre kvartal 2022, skriver selskapet.

Omsetningen for første halvår utgjorde 20,6 milliarder, mot 18,3 milliarder i første halvår 2022. Resultatet for første halvår var 240 millioner, mot 300 millioner i første halvår i fjor.

– Resultatet i første halvår 2023 inkluderer forliket av E39 med Statens vegvesen, som hadde en negativ resultateffekt på -110 millioner. Justert for dette var resultatet i første halvår 350 millioner. En positiv likviditetseffekt på 300 millioner vil få effekt i tredje kvartal. Samlet var resultatmarginen per 30. juni 1,2 prosent, mot 1,6 prosent i fjor. Justert for forliket var resultatmarginen 1,7, skriver selskapet.

Les kvartalsrapporten her