– Vi sitter på anlegg med mye areal hvor vi har mulighet til å ta imot gravemasser for vasking og sortering. På dette området vil vi gjøre et betydelig taktskifte fremover, sier direktør Kari H. Berntsen i Veidekke Geomaterialer. Foto: Ådne Homleid

– Vi sitter på anlegg med mye areal hvor vi har mulighet til å ta imot gravemasser for vasking og sortering. På dette området vil vi gjøre et betydelig taktskifte fremover, sier direktør Kari H. Berntsen i Veidekke Geomaterialer. Foto: Ådne Homleid

Veidekke satser på mer gjenbruk av masser

Veidekkes pukk- og grusvirksomhet har endret navn til Veidekke Geomaterialer og selskapet rigger seg for en fremtid der en større del av virksomheten vil dreie seg om gjenbruk av masser. – Etablering av anlegg for vasking og sortering av masser blir et viktig satsingsområde fremover, forteller direktør Kari H. Berntsen.