Semund Ruud (til venstre) er lærling i Skanska, og fortalte til byråd Julie Remen Midtgarden (til høyre) med flere om hvordan han selv kom i mål med utdannelse gjennom Skole på Byggeplass. Foto: Ingvill Hafver
Semund Ruud (til venstre) er lærling i Skanska, og fortalte til byråd Julie Remen Midtgarden (til høyre) med flere om hvordan han selv kom i mål med utdannelse gjennom Skole på Byggeplass. Foto: Ingvill Hafver

Veidekke og Oslo kommune går sammen om Skole på Byggeplass

Veidekke og Kuben yrkesarena samarbeider nå om å tilby opplæring innenfor tømrerfag og betong og mur til ungdom som har falt utenfor systemet. De håper å kunne gjenta suksessen fra tilsvarende opplegg andre steder.

Julie Remen Midtgarden (H), som er byråd for utdanning i Oslo, følger opp initiativet fra forrige byråd – og gleder seg over at Oslo nå kan tilby 15 plasser i ordningen Skole på Byggeplass. Plassene er øremerket ungdom mellom 18 og 24 år som av ulike årsaker har falt ut av opplæringsløpet. Kommune tar regningen, og har i første omgang lovet finansiering i fire år framover.

– Dette er veldig i tråd med hva byrået ønsker å satse på. Vi er opptatt av det å fullføre og bestå, og vi ser jo at det er på yrkesfag det er mest krevende å få elevene gjennom. Og når man faller fra er det lettere å havne utenfor samfunnet, og kanskje havne utenfor på flere måter. Det å ha sånne alternativer for å komme gjennom er kjempeviktig, sier hun til Byggeindustrien.

Veidekke organiserer opplegget, slik de har gjort det med 35 skoleklasser gjennom 24 år, i seks ulike fylker.

Veidekke har ansvar for programfag, lokaler, praksisplasser med mer, mens Kuben yrkesarena blant annet vil ta seg av fellesfagene på VG2, privatisteksamener på VG1, skolebøker og PC.

Kort vei til relevant arbeidsplass

Skole på Byggeplass i Oslo vil holde til på Ulven, tett på både Kuben yrkesarena og flere pågående byggeprosjekter. Elevene starter rett på VG2, og det legges til rette for at de kan ta opp igjen de fagene de trenger fra VG1 som privatist. Her trenger man ikke å ha gått bygg og anleggsteknikk fra før. Målet er at elevene, når skoleåret er omme, går rett ut i en toårig læretid, for deretter å ende opp som fagarbeidere.

Elevene gjennomfører faget «Yrkesfaglig fordypning» som en sammenhengende periode på ti uker ute på byggeplass. Her får elev og arbeidsgiver anledning til å bli godt kjent med hverandre, og det kan gi muligheter for en vanlig læreplass når skoleåret er omme.

Bak fra venstre står Kaare Gilhus og Lars Tronsmo fra Veidekke Bygg. Foran fra venstre byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden, tidligere elev Semund Ruud, rektor for Kuben videregående skole Kjell Ove Hauge og leder for Skole på Byggeplass Asle Hermansen. Foto: Ingvill Hafver
Bak fra venstre står Kaare Gilhus og Lars Tronsmo fra Veidekke Bygg. Foran fra venstre byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden, tidligere elev Semund Ruud, rektor for Kuben videregående skole Kjell Ove Hauge og leder for Skole på Byggeplass Asle Hermansen. Foto: Ingvill Hafver

Lars Tronsmo, HR-direktør i Veidekke Bygg, begrunner deres engasjement for Skole på Byggeplass både i behovet for nye fagarbeidere og gjennom at man føler på et samfunnsansvar som en stor aktør i arbeidslivet.

– Vi lever i en tid hvor stadig flere faller utenfor arbeidslivet. Tall fra NAV viser at 660.000 mennesker i arbeidsfør alder, mellom 20 og 65 år, er utenfor arbeidslivet. Det er mange grunner til det, men det er altså en av fem mennesker. Vår samfunnsmodell er ikke bærekraftig på sikt. Vi som arbeidsgiver må ta det ansvaret. Det er ikke bare et politisk ansvar, sa Tronsmo under en markering på fredag av at samarbeidet mellom kommunen og Veidekke er i gang.

Gode erfaringer

Asle Hermansen er leder for Skole på Byggeplass, og fortalte om opplegget sammen med tidligere elev Semund Ruud (23), som i dag er lærling i Skanska innenfor betongfag og jobber på Regjeringskvartalet. Hermansen fortalte at modellen de har utviklet i Akershus er den de har valgt å gå videre med også i Oslo. Denne modellen innebærer oppstart rett på VG2, og har vært brukt siden 2012. Hermansen har gode tall å vise til fra denne perioden: 

De har hatt lærlinger som har startet opp i 20 forskjellige bedrifter, og de aller fleste av de 150 elevene som har vært inne har fått læreplass.

– Jeg tror det ligger mye ubrukt energi og kraft hos de unge som har mislyktes på skolen tidligere. Vi skal gjøre det vi kan for å få dem på rett kurs, sa Hermansen.

Både han og Semund Ruud er enige om at en fast, god lønn med fagarbeiderfagbrev i andre enden er en viktig motivasjon for mange, og det samme sier Kjell Ove Hauge, rektor for Kuben videregående skole.

– Vi ser veldig fram til dette samarbeidet, sier han.

I en tidligere versjon av denne artikkelen var Remi Pettersen, direktør for Kuben yrkesarena, tillagt det siste sitatet. Dette er det rektor for Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge, som står for. Det er også Hauge som er avbildet på gruppebildet. Dette ble rettet 20.01.24.