Veidekke og Kjeldsberg selger kontorbygg i Trondheim

Veidekke Eiendom AS og R. Kjeldsberg AS har inngått avtale med Campus Sluppen AS om salg av kontorbygget Lysgården som ligger på Sluppen i Trondheim. Salgssummen er på 440 millioner kroner med en resultateffekt på 40 millioner for Veidekke.

Lysgården er på cirka 12.000 kvadratmeter og 82 prosent av arealet er utleid.

- Kontorbygget samler Veidekkes virksomhet i Trondheim og er for øvrig utleid til Sweco og DNV med langsiktige leieavtaler. Det pågår forhandlinger om utleie av resterende areal i bygget, heter det i en pressemelding. Eiendommen hadde byggestart høsten 2017 og ble ferdigstilt i juni 2019, og den er sertifisert etter miljøstandarden BREEAM Excellent. Kjøper er Campus Sluppen AS, et prosjekt tilrettelagt av Pareto Securities der R. Kjeldsberg AS er største eier.

- Vi er meget fornøyde med å ha gjennomført enda et kjøp av en topp moderne kontoreiendom på Sluppen, sier Eirik Østby i Pareto.

- Bygget bruker lærende teknologi utviklet i samarbeid med Siemens, noe som vil sette en helt ny standard for fremtidens kontorbygg, heter det i meldingen.

- Lysgården viser hvordan vi i Veidekke bruker vår samlede kompetanse som entreprenør og eiendomsutvikler til å tilby ekstraordinære kvaliteter til gode markedsbetingelser. Dette betaler seg i form av høy attraktivitet for bygget og vi har allerede startet jakten på nye næringsprosjekter, sier Pål Aglen, administrerende direktør i Veidekke Eiendom.

Transaksjonen vil ha en samlet resultateffekt for Veidekke Eiendom på 40 millioner kroner. Likviditetseffekten er om lag 70 millioner kroner. Oppgjør finner sted i september, hvorav 20 millioner resultatføres i 3. kvartal 2019. Videre resultater vil fremkomme i takt med at resten av arealet blir utleid.