Lysgården

Foto: HUS arkitekter ASLysgården faller godt inn i omgivelsene. Foto: KjeldsbergOgså innvendig er det mye glass, noe som gir åpenhet. Foto: KjeldsbergDet åpne rommet går gjennom alle etasjene. Foto: KjeldsbergGlasset gir en flott utsikt. Foto: KjeldsbergAnleggsleder Maria Venås (t.v.) og prosjektleder Trygve Karlsen, begge fra Veidekke sammen med arkitekt Kjell Berthelsen fra HUS Arkitekter og Ida Stokkan som er byggherrens prosjektsjef er godt fornøyd med resultatet.

Det har vært knyttet store forventninger til den nybygde Lysgården på Sluppen i Trondheim. Blant annet har det tidligere vært er omtalt som «verdens fremste kontorbygg» av prosjektleder Trygve Karlsen i Veidekke, som har vært totalentreprenør for bygget.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Næringsbygg

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Totalteknisk entreprenør: Bravida

Areal: 12.000 kvadratmeter BTA

Byggherre: Sluppenvegen 19 AS (R. Kjeldsberg og Veidekke Eiendom)

Byggeledelse: R. Kjeldsberg

Arkitekt: HUS Arkitekter

Landskapsarkitekt: Selberg Arkitekter

Rådgivere: RIB, RiByFy og Energi: Norconsult l RIG: Multiconsult l RIM, RIVA og BREEAM AP: Rambøll RIE, RIV, RIBR, ITB-koordinator og RIAku: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Utvendig dekorglass: Riis Glass og Metall l Glass- og aluminiumsarbeider: Daaland l Foliering: Ernestus l Pelearbeider: FAS l Storkjøkken: Foodtech l Sykkelstativ: Haniss l Porter: Hørmann l Blåseisolering: Isoenergi Midt-Norge l Blikkenslager: Mesterblikk l Rekkverk, interntrapp: Midthaug l Maler- og gulvarbeider: MTS l Flisarbeider: Mursystem l Taktekking: Protan Entreprenør l Ståldører: RH Prosjekt l Epoxybehandling og tynnavretting: RS Gulv l Automasjonsarbeider: Siemens l Trerekkverk hovedtrapp: Snekkeriet l Solceller: Solcellespesialisten l Innvendig solskjerming: Solskjermingsgruppen l Heis: Starlift l Grunn- og utomhusarbeider: Tverås l Påstøp og gulvsliping: Tiller Vimek l Stålarbeider: Trondheim Stål l Systeminnredning: Valtec l Forskaling: Doka l Betongtrapper: Contiga l Takstoler: Kvatro l Vinduer: Lian l Betong: Norbetong l Innerdører: SSC l Fundermax fasadeplater: Tepo l Byggevarer, festemateriell og kjøkken: Optimera l Armering: Norsk Stål l Spiler: Woodify

Nå skulle det være mulig å etterprøve Karlsens påstand; i starten av juni var det klart for innflytting for de fire bedriftene som i første omgang skal inn i bygget, som i alle fall ved første møte virker imponerende både utvendig og innvendig.

Vi møtte Karlsen, sammen med anleggsleder Maria Venås, også fra Veidekke, arkitekt Kjell Bertelsen fra HUS Arkitekter og Ida Stokkan, som er byggherrens prosjektsjef, mens de siste håndverkerne var hektisk opptatt med å sluttføre arbeider før de fire første leietakerne kom på plass. R. Kjeldsberg AS og Veidekke Eiendom eier Lysgården sammen.

Seks etasjer

Bygget er i seks etasjer, og faller fint inn i den nye rekken med nybygg på det som kanskje mange kjenner som Siemens-området langs E6 på vei inn til Trondheim. I midten av første etasje er et åpent areal som strekker seg opp gjennom alle etasjene dominerende, her blir det et viktig samlingspunkt med blant annet kantine og felles møterom.

Hver kontoretasje er på cirka 1.870 kvadratmeter brutto og har muligheter for varierte løsninger tilpasset ulike behov. Fra hovedtrappen når man ut til alle byggets deler via ganglinjer som enten kan gå fritt gjennom et åpent kontorlandskap eller skjermes som korridorer avhengig av behov.

De som flytter inn er Veidekke, Sweco, DNV GL og Kinly. Det er fortsatt en ledig etasje i bygget.

Effektivt og stilrent

– Vi er veldig fornøyd med resultatet. Vi har fått et effektivt og stilrent bygg som står frem som et landemerke. Det er mange positive tilbakemeldinger både fra de som skal flytte inn og fra andre, sier Ida Stokkan.

Hun beskriver Lysgården som Nord-Europas mest moderne kontorbygg, og fremhever også Siemens som har levert det tekniske rammeverket.

– «Kontorbyggenes Tesla», sier prosjektleder Trygve Karlsen, og viser til at hovedideen bak prosjektet er å bruke moderne teknologi for å spare energi.

– Bygget er rigget med teknisk utstyr som kan brukes på en ny måte, vi snakker om morgendagens løsninger, sier han.

– Blant annet er teknologien med på å fortelle hvordan bygget blir brukt. Slike bygg er så teknisk avanserte at om det skal være mulig å spare mer energi i fremtiden må vi begynne å se på mengde areal hver enkelt leietaker sitter med, slik at både vi og leietakeren får nyttig informasjon om hvordan rommene faktisk blir brukt, sier Stokkan.

Urbanitet

Arkitekt for bygget har vært HUS Arkitekter AS ved Kjell Bertelsen som også har jobbet med profilerte bygg i området. Bertelsen har også arbeidet med Stålgården som stod ferdig i 2015 og ble tildelt Eiendomsprisen 2015 for Midt-Norge.

Han sier at for Lysgården ønsket man primært å lage et urbant bygg med et rikt, spennende og variert liv innvendig, som henvender seg til og aktiviserer gatene rundt bygget.

– Det har vært sentralt å legge til rette for gode arbeidsplasser, med sterkt fokus på å få dagslys til disse. I prinsippet er det en liten landsby, med gater og stor variasjon, der man kan møtes på torget i lunsjen. Vi har også vært veldig opptatt av plasseringen av hovedtrappen, den skulle ligge sentralt i bygget og innby til at de som jobber her skal kunne møtes og bevege seg, sier han. Blant andre elementer peker Bertelsen på mye bruk av eksponert betong både i vegger og himlinger, som i tillegg til at det gir et spennende visuelt inntrykk også har en annen effekt.

– Det gir en jevnere temperatur gjennom døgnet, og et bedre inneklima.

«Bygger by»

Ida Stokkan peker på at en av tankene for hele området er at man skal «bygge by».

– Vi har store planer for dette området, også når det gjelder videre utbygging. Det legges opp til en kvartalsstruktur, og vi tenker allerede på det store bilder når det gjelder plassering av byggene våre. Det skal skje mye her på Sluppenområdet i årene som kommer. Forhåpentligvis blir en ny kommunedelplan for området vedtatt i løpet av 2019. Dette er et område der det kan bygges både høyt og tett, det kan skapes nye gode og urbane uterom, og utbyggingen skjer uten at det bygges ned matjord eller kommer i konflikt med verneverdige bygg. Sluppen er et knutepunkt for all trafikk, både øst-vest og nord-sør. Kombinert med et godt kollektivtilbud vil utbyggingen i dette området være et godt tilskudd i arbeidet med å nå målene i byvekstavtalen.

Avansert

Rent byggeteknisk har Lysgården plasstøpt bæresystem og dekker, forteller prosjektleder Trygve Karlsen.

– Her er tradisjonelle yttervegger, med mye vindu og lys. Men i det hele er byggesystemet ganske nøye raffinert med tanke på bruken. Bortsett fra at leietakerne naturligvis kan tilpasse utformingen av sine lokaler etter eget behov, er alle etasjene bygget ganske like omkring en kjerne. Det er et ganske enkelt skall omkring bygget. Det er også blitt et svært tett bygg med få overganger med tanke på luftlekkasjer og kuldebruer, i det hele er det veldig god kontroll på bygningskroppen, fremhever han.

Med dyktige fagarbeidere og høyt fokus på detaljer har man oppnådd målt lekkasjetall på 0,08, mot kravet til passivhus som er 0,6 luftutvekslinger per time.

Karlsen er selv en av dem som får arbeidsplass i bygget, og sammenlignet med dagens situasjon sier han at det blir en ny vår.

– Det blir godt dagslys, god ventilasjon og et godt innemiljø. Det blir også en egen app for bygget som ved hjelp av et innendørs posisjoneringssystem brukes til adgangskontroll, styring av lys, temperatur og også møteromsbooking, blant annet.

Norconsult var med i prosjekteringsteamet med fagene byggeteknikk, bygningsfysikk og energi.

– Byggeteknisk er dette bygget meget spennende. Lysgården viser de gode egenskapene til plasstøpt betong. Konstruksjoner er designet med flatdekker med toveis bæring og muliggjør lange spenn og effektive dekker. Bruk av massiv betong gjør at dekkene er motstandsdyktig mot brannpåkjenning og lyd transmisjon uten ekstra tiltak. Det er ingen nedstikkende bjelker som ødelegger for tekniske føringer og man får en stor robusthet, mulighet til å plassere utsparinger og eventuelt ta utsparinger i ettertid. Dekkene er utkraget mot alle fasader, som gir et enkelt grensesnitt mot tømmer som igjen gir gode detaljer, sier byggeteknisk prosjekterende Bjørnar Hamstad i Norconsult.

Han peker på at prosjektet har vært spennende og lærerikt.

– Det er lagt vekt på samlokalisert prosjektering og metodikken i VDC. BIM-modellen har vært sentral i alle møter, sier Daan Boonstra i Norconsult.

Gode energiløsninger

Bygget er et passivhus, med BREEAM-NOR-karakteren Excellent. Av totalt 5.000 kubikkmeter betong som er benyttet er det meste lavkarbonbetong, og taket er utstyrt med en solcellepark.

Det er mye bruk av glass og tre både utvendig og innvending.

– Det er blitt en veldig fin kombinasjon av tre og betong, sammen med glasselementer som tilfører farge til både interiør og eksteriør, mener Karlsen.


Flere prosjekter