<p>Direktør Anders W. Haugen og sikkerhetssjef Knut Arne Johnsen er fornøyd med at Veidekke kan markere 1000 arbeidsdager uten fraværsskader på sine byggeplasser i Oslo-området, som her på Ruseløkka skole. Foto: Svanhild Blakstad</p>Veidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for alle ansatte og underentreprenører. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for ansatte på prosjektene og underentreprenører. Her fra markeringen på Ruseløkka skole. Fra venstre verneleder Martin Christiansen, direktør Bygg Oslo Anders Haugen, hovedverneombud Joakim Stjernvall, HMS-leder Bygg Oslo Magnus Hasmo, verneombud Stian Jørgensen og sikkerhetssjef Bygg Oslo Knut Arne Johnsen. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for ansatte på prosjektene og underentreprenører. Maria Strand og Knut Arne Johnsen. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for ansatte på prosjektene og underentreprenører. Her fra markering på Ruseløkka skole. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for ansatte på prosjektene og underentreprenører. Her fra markeringen på Ruseløkka skole. Fra venstre verneleder Martin Christiansen, direktør Bygg Oslo Anders Haugen, hovedverneombud Joakim Stjernvall, HMS-leder Bygg Oslo Magnus Hasmo, verneombud Stian Jørgensen og sikkerhetssjef Bygg Oslo Knut Arne Johnsen. Foto: Svanhild BlakstadSikkerhetssjef Knut Arne Johnsen i Veidekke. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for ansatte på prosjektene og underentreprenører. Her fra markering på Ruseløkka skole. Foto: Svanhild BlakstadMaria Strand, Knut Arne Johnsen og Magnus Hasmo i Veidekke på byggeprosjektet på Ruseløkka skole. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke markerte 1000 arbeidsdager uten fraværsskade på sine 18 byggeprosjekter i Oslo-området med kakefest for ansatte på prosjektene og underentreprenører. Foto: Svanhild Blakstad

Veidekke markerte 1.000 arbeidsdager uten fraværsskader

Det ble kake til 2700 ansatte og underentreprenører på Veidekkes 18 prosjekter i Oslo-området mandag da konsernet markerte at det hadde gått tusen dager siden forrige fraværsskade.

I Vika midt i Oslo bygger Veidekke Ruseløkka skole for Undervisningsbygg, og rett over gaten holder entreprenøren på med prestisjeprosjektet Via for Aspelin Ramm og Storebrand. Dette er to av 18 prosjekter som Veidekke bygger i forretningsområde Oslo (Bygg Oslo) og hvor man har greid å unngå skader med fravær i løpet av tusen arbeidsdager.

Dette ble behørig markert på byggeplassen på Ruseløkka skole med kakelunsj for alle ansatte på prosjektet mandag formiddag.

– Kan få en dødsulykke i morgen
Direktør for Veidekkes forretningsområde Oslo, Anders Haugen, forteller at konsernet har jobbet systematisk med HMS over lang tid for å nå målet om null skader.

– Vi har en nedgang i skader i hele Veidekke, og vi er stolt av at vi kan markere tusen dager uten fraværsskader på en enhet som omsetter for fem milliarder kroner. Likevel er det fortsatt for mange skader, og selv om vi feirer med kake i dag, kan vi få en dødsulykke i morgen, sier Haugen til Bygeindustrien.

Han mener at det fortsatt er en lang vei å gå. – Nivået er fortsatt ikke der at vi har en produksjon som garanterer at vi ikke får dødsulykker, og det er skremmende, sier han.

På alle Veidekkes byggeplasser i Oslo-området har entreprenøren en digital tavle som til enhver tid viser antall dager uten fraværsskader. En slik tavle har de også på hovedkontoret på Skøyen. Motivet på mandagens bløtkake var nettopp et bilde av denne tavlen med tallet 1000 lysende i rødt.

– Dette er med på å bygge HMS-kultur sammen med det kontinuerlige arbeidet som gjøres ute på byggeplass hver dag. Vi ønsker at tallet på tavlen skal være i hodet på den enkelte arbeider hver dag når de går inn på arbeidsplassen, sier Haugen.

Innførte hakestropp og synlighetshjelm
I fjor innførte Veidekke krav til hakestropp på hjelm, samt at de har gått over til synlighetshjelmer. Sikkerhetssjef Knut Arne Johnsen mener dette er viktige barrierer for å få skadeomfanget ytterligere ned.

– Det er fullt mulig å unngå skader og ulykker i byggebransjen, men da må vi levere på det vi sier vi skal levere på og ha en tydelig ledelse, ikke minst ute på byggeplass. Det hjelper ikke å innføre nye påbud hvis det å sluntre unna ikke får noen konsekvens, sier Johnsen.

Magnus Hasmo er HMS-leder for Veidekkes virksomhet i Bygg Oslo. Han er mye ute på byggeplass, og medgir at selv om det er lenge mellom de alvorlige ulykkene, florerer småskadene.

– Vi har fortsatt altfor mange småskader, slik som kutt og overtråkk. Kutt kunne enkelt vært unngått med kuttreduserende hansker. Vi er opptatt av restarbeidsevne, og derfor jobbes det mye med skadeoppfølging for å unngå at folk blir sykmeldt når de kan gjøre andre oppgaver eller bruke tiden til kompetanseheving, avslutter Hasmo.