Veidekke skal produsere og legge cirka 170.000 tonn asfalt på ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.

Veidekke skal produsere og legge cirka 170.000 tonn asfalt på ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.

Veidekke legger asfalt for Eiffage

Veidekke har fått i oppdrag av Eiffage Norge å produsere og legge rundt 170.000 tonn asfalt på nye E18 som er under bygging mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark.

Kontrakten er verdt rundt 200 millioner kroner uten merverdiavgift, og strekker seg over tre år. Oppstart er til våren mens de største mengdene skal legges i 2025 og før veien åpnes i 2026, opplyser Veidekke i en pressemelding.

– Vi er stolte over å ha vunnet enda en kjempekontrakt om produksjon og utlegging av asfalt i et stort veiprosjekt. Eiffage er en ny kunde for oss som vi gleder oss til å samarbeide med, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

Direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt. Foto: Veidekke.

Direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt. Foto: Veidekke.

Eiffage Norge er totalentreprenør for Nye Veiers utbygging av ny E18 mellom Rugtvedt og Langangen i Telemark.

Prosjektet omfatter bygging av 17 kilometer firefelts motorvei hvor en stor del består av tunneler og store brukonstruksjoner, blant annet den 600 meter lange nye Grenlandsbrua, skriver Veidekke i meldingen.

– Asfalten skal vi produsere på våre fabrikker i Larvik og Skien. En betydelig del resirkulert asfalt skal benyttes, blant annet fra den gamle parsellen på E18. Vi håper også å gjenbruke stein fra tunneldrivingen i området i den nye asfalten dersom kvaliteten er tilfredsstil­lende, sier Holmqvist.