Forrige uke kom tilbudsåpningen på fylkesvei 98 Ifjordfjellet - Parsell 5B Soulojávri – Giilaš. Illustrasjon: Statens vegvesen

Veidekke lavest på FV 98-parsell

Veidekke Entreprenør kom med det laveste av fire tilbud da fylkesvei 98 Ifjordfjellet - Parsell 5B Soulojávri – Giilaš hadde tilbudsåpning forrige uke.

Fredag 18. juli ble tilbudsprotokoll for veiprosjektet FV 98 Ifjordfjellet - parsell 5B Soulojávri – Giilaš signert. Av de fire tilbudene er det Veidekke Entreprenør som ligger best an, med et tilbud på litt over 60 millioner kroner.

De fire tilbudene er:

  • Veidekke Entreprenør: 60 509 126,00
  • Bertelsen & Garpestad: 61 794 325,37
  • Mesta: 63 900 572,92
  • Skagsnebb: 90 635 122,00

Parsel 5B inngår i Statens vegvesens oppdrag fra Finnmark fylkeskommune å oppgradere fylkesvei 98 over Ifjordfjellet i perioden 2010 – 2015. Parsellen er, ifølge Vegvesenet 5 kilometer lang, og hele fylkesveiprosjektet inngår i Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Hele fylkesveiprosjektet skal, ifølge Vegvesenets nettsider, komme på en pris på rundt 414 millioner kroner.