Kommunika-sjonssjef Helge Dieset og miljøkoordinator Magnhild Torper i Veidekke er begge stolte av de nye el-varebilene entreprenøren har kjøpt inn.Kommunika-sjonssjef Helge Dieset og miljøkoordinator Magnhild Torper i Veidekke på prosjektet på Oslo lufthavn.

Veidekke kjøper 53 el-varebiler

Veidekke har kjøpt inn 53 Nissan e-NV200 el-varebiler til vare- og persontransport, og entreprenøren varsler at dette bare er starten på selskapets el-satsing.

Nissan e-NV200

Maksimal rekkevidde på Nissan e-NV200 er 170 kilometer.

Den har den samme teknologien som Nissan LEAF.

Nissan e-NV200 fås som varebil, fem- eller syvseter, og Veidekke tar inn alle variantene.

Nissan beregner prisen for å lade e-NV200 til cirka 2 kr/mil.

Kilde: Nissan

– Vi regner med å ha 100 elbiler i drift på våre anlegg i løpet av neste år, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke Entreprenør til Byggeindustrien.

– Disse skal ut på våre anleggsprosjekt hvor vi har mye interntransport. Våre estimater viser at vi totalt sparer 30.000 kroner per bil i året i driftsutgifter sammenlignet med dieselbiler, og ikke minst slipper vi ut 3,7 tonn mindre CO2 per bil hvert år, legger han til.

Dieset forteller at Veidekke nærmest har støvsugd el-varebilmarkedet den siste tiden. Alle bilene profileres med en egenutviklet design for disse bilene på rød bakgrunn.

– Det neste vi håper å kjøpe inn er elektriske pickuper, men det har ikke kommet på markedet ennå, forteller han. Veidekke kommer til å sette opp både tradisjonelle ladestasjoner og hurtigladere på byggeplassene.

I bruk på Oslo Lufthavn

I slutten av august var de ti første bilene på plass på det første Veidekke-prosjektet. De er hentet inn til prosjektet de har fått med å forberede utvidelse av Non-Schengen-terminalen på Oslo Lufthavn. Et prosjekt hvor bilene passer godt inn.

– På dette prosjektet har vi hatt miljøfokus fra starten av. Vi gjenbruker det meste av betong, asfalt og stein, og sparer rundt 300 tonn CO2-ekvivalenter på det, forklarer Veidekkes miljøkoordinator på prosjektet Magnhild Torper.

– Miljøfokuset på anleggsprosjekt er litt nytt, og her merker vi også at byggherre setter krav på miljøsiden. Så dette var på mange måter et naturlig sted å starte med elbilene, legger hun til.

Flere av de i overkant av 40 Veidekke-ansatte som jobber på prosjektet uttrykker glede over å ha vært først ut med de nye bilene.

Ser på flere modeller

Det er heller ingen tvil om at leveransen er viktig for Nissan og deres satsing på elektriske nyttekjøretøy. Dette er en av de største enkeltbestillingene Nissan har gjort på næringssalg i Norge.

– Det er utrolig spennende for Nissan at en så stor aktør velger å satse på en miljøvennlig kjøretøypark, og at de har funnet oss som det beste alternativet til samarbeidspartner, sier kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Norge.

Han utelukker heller ikke at de vil komme med andre elektroniske modelltyper, for eksempel pickup som Veidekke etterlyser.

– Når det gjelder elektriske pickuper, så er dette noe vi jobber med. Vi har allerede konvertert e-NV200 til dette formålet i vår region, og vi ser nå på muligheten for å tilby denne kommersielt i Norge, forteller Marcussen.