Foto: Veidekke
Foto: Veidekke

Veidekke inngår driftskontrakter for 1,9 miliarder

Veidekke har i løpet av våren inngått seks nye kontrakter om drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier med Statens vegvesen og tre fylkeskommuner.

Kontraktene har en varighet fra fire til seks år med opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er i overkant av 1,9 milliarder kroner uten merverdiavgift, skriver Veidekke i en pressemelding.

- Vi er svært godt fornøyde med uttellingen i vårens anbudsrunder. Særlig fordi vår bransje er i stor utvikling både når det gjelder hensynet til klima/miljø og omstillinger grunnet fylkesvei­reformen. Samtidig har vi jobbet hardt og lenge for å klare å oppnå en sunn økonomi. Nå gleder vi oss til å ta ansvaret for de seks nye kontraktene i september og gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold som mulig, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur i meldingen.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha 23 drifts- og vedlikeholdskontrakter løpende for riks- og fylkesveier fra Nordland i nord til Agder i sør med en total årlig omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner ekskl. mva.

De nye kontraktene som inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2021: