Veidekke i sluttforhandlinger om gigantprosjekt

Veidekke Entreprenør AS og Centrumgården AS er nå i sluttforhandlinger om en totalentreprise for bygging av kjøpesenter med tilhørende kontorlokaler og parkering i Hamar.

Prosjektet er plassert på tomten til tidligere Hamar Stadion.

Det er partenes intensjon å enes om en avtale i løpet av kort tid.

Kontrakten med forventede tilleggsarbeider har en ramme på ca. 900 mill. NOK. ekskl. mva.

Ønsket ferdigstillelse er høsten 2014.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon om prosjektet når endelig avtale er på plass, og når de nødvendige offentlige tillatelser foreligger. Veidekke Entreprenør har igangsatt forberedende arbeider.