Foto: Ingemar Edfalk

Veidekke fikk skoleprosjekt i Stockholm

Veidekkes datterselskap Arcona har fått oppdraget med å reise to nye skolebygg og bygge om Sundbyskolans nåværende lokaler i Spånga utenfor Stockholm.

Oppdragsgiver er SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), og prosjektet er en utførelsesentreprise til en verdi av cirka 145 millioner svenske kroner. Arbeidet starter i april og vil pågå til desember 2023, skriver Veidekke i en pressemelding.

Sundbyskolan ble oppført på 1950-tallet og skal nå bygges om for å tilfredsstille dagens krav og behov. Samtidig skal kapasiteten økes til 1200 elever, fra 821 i dag.

Førskole til tredje trinn og sjuende til niende trinn får nye bygg, og det skal gjøres tilpasninger av eksisterende bygg. Kantine og storkjøkken skal også bygges om og utvides for å kunne romme flere elever. I prosjektet inngår dessuten riving av to paviljonger.

Nybyggene skal oppføres i tråd med standarden Miljöbyggnad Silver. Siden skolen vil være i drift gjennom hele byggeperioden, legger prosjektet særlig stor vekt på logistikk, arbeidsmiljø og hensyn til tredjeparter.