Prosjektdirektør Sigbjørn Fondenes (til venstre) og prosjektsjef Kristin Solerød Tronaas (til høyre) med administrerende direktør i Veidekke Eiendom Norge, Pål Aglen, i midten. Foto: Veidekke

Veidekke Eiendom ansetter nye sjefer

Veidekke Eiendom forbereder for ny eierstruktur med børsnotering som hovedspor, og ansetter ny administrerende direktør, samt ny prosjektdirektør, prosjektsjef, prosjektleder og salgs- og markedssjef i Oslo-området, samt salgs- og markedssjef for Bergen og Stavanger.

Det skriver Veidekke i en pressemelding fredag.

Pål Aglen er fast ansatt som administrerende direktør for Veidekke Eiendom Norge etter å ha vært i konstituert i rollen siden august.

Videre kommer Sigbjørn Fondenes fra JM inn som prosjektdirektør for boligprosjekter i Oslo-området, Kristin Solerød Tronaas er rekruttert tilbake fra Solon som prosjektsjef i Oslo, og Thor Einar Mikkelborg blir prosjektleder i Oslo etter å ha hatt en rolle som Project Service Manager i Metier, skriver Veidekke.

– Oslo er en av hovedmotorene for de resultatene vi skal levere, og det er solide navn vi har fått inn, sier administrerende direktør i Veidekke Eiendom Norge, Pål Aglen, i meldingen.

I Stavanger går Bjørn Helge Bore inn som senior prosjektleder i Veidekke Eiendom. Han kommer fra en rolle som prosjektsjef i JM. Malin Woll Skotnes får jobben som salgs- og markedsansvarlig for Bergen og Stavanger, og Elin Solberg som salgs- og markedsansvarlig for Oslo.

– Dette er alle svært kompetente mennesker som kommer til å løfte prosjektene og salgsarbeidet for eiendomsvirksomheten, sier Aglen.

I november 2019 meldte Veidekke at konsernet skal deles i to separate virksomheter hvor eiendomsvirksomheten får en endret eierstruktur. Nå forbereder man for ny eierstruktur med børsnotering som hovedspor, skriver Veidekke.

– Vi ser et tydeligere behov for å spisse virksomheten i forberedelsene til børsintroduksjon. Med denne organiseringen er vi i bedre stand til å utvikle investeringssiden av eiendomsvirksomheten der omløpshastigheten på kapitalen må økes og verdiene på det som er en av Skandinavias største tomteporteføljer må synliggjøres. Næringsvirksomheten vi har bygget opp de siste årene blir også mer synlig for markedet, sier Aglen.