Veidekke deler sin svenske virksomhet i to

Veidekke har besluttet å gjennomføre en struktur- og organisasjonsendring i sin svenske virksomhet. Veidekke Sverige deles i to virksomheter; Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige.

Endringen er et ledd i Veidekkes strategi som en rendyrket entreprenør og sikrer en tydelig organisasjon med operativt fokus og kortere vei fra ledelse til prosjekt, skriver Veidekke i en pressemelding.

Delingen av Veidekke Sverige innebærer endringer i selskapets konsernledelse. Mats Nyström fratrer rollen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen samt adm. direktør for Veidekke Sverige. Charlotta Nilsén og Marcus C. Nilsson trer inn i konsernledelsen som konserndirektører for henholdsvis Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige og vil rapportere direkte til konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Organisasjonsendringen innebærer en mer effektiv og tydelig organisering av Veidekke. Den gir oss et tydeligere operasjonelt fokus med kortere vei fra prosjekt til konsernledelse, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke i meldingen.

Den nye organisasjonsmodellen er basert på de gode erfaringene fra organiseringen av Veidekke i Norge gjennom 2020. Bygg Norge og Infrastruktur Norge er effektive operasjonelle resultatenheter som er tett på prosjektene.

Mats Nyström har vært ansatt i Veidekke siden 2017, først med ansvar for Veidekke Sveriges forretningsområde for boligbygging, og deretter som konserndirektør og adm. direktør for Veidekke Sverige. Under hans ledelse har både omsetningen og ordreboken vokst, og lønnsomheten er forbedret. Veidekke er i dag Sveriges fjerde største entreprenør.

– Jeg vil takke Mats for hans utrettelige innsats og fokus. Mats har vært en viktig og tydelig leder for Veidekke Sverige og har bidratt til den posisjonen Veidekke har i Sverige i dag, sier  Bengtsson i meldingen.

Mats Nyström fratrer sin stilling 1. juli 2021, men vil stå til rådighet for Veidekke Sverige og Veidekke frem til 31. desember 2021.

Veidekke vil rapportere etter den nye organisasjonsstrukturen fra tredje kvartal 2021.