Veidekke bygger T-banestasjon

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP AS) har gitt Veidekke Entreprenør AS oppdraget med å bygge den nye T-banestasjonen på Gjønnes i Bærum kommune.

Kontraktssummen er på 113 millioner kroner ekskl. mva.

KTP AS oppgraderer Kolsåsbanen i Bærum til metrostandard på strekningen Jar til Kolsås. Dette innbærer blant annet at plattformene forlenges til ca. 120 meter for å kunne betjene 6-vogns togsett, alle kryssinger blir planfrie og strømskinner plasseres på svillene tilsvarende det øvrige T-bane nettet i Oslo.

Arbeidene omfatter bygging av ny sportrase på 720 meter med under- og

overbygning, nytt stasjonsanlegg i henhold til metrostandard, nytt teknisk bygg og ny innfartsparkering for ca. 200 biler. Med i entreprisen er også kulvert under sportraseen for ny atkomst til boligprosjektet Gjønnesparken, samt ny bru for Bærumsveien som bygges for Bærum kommune.

Oppstart for prosjektet blir mai 2011, og ferdigstillelse august 2012.