Foto: Veidekke

Veidekke bygger skole og flerbrukshall i Kristiansand

Nylig ble Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakt for totalentreprise med samspill for nye Wilds Minne skole og flerbrukshall.

Basiskostnad for prosjektet er antatt å ligge på cirka 250 millioner kroner. Selve skolen har et arealbehov på 5.630 kvadratmeter og flerbrukshallen er estimert å ligge på 2.300 kvadratmeter, skriver Kristiansand kommune i en pressemelding.

Prosjektsjef Erik Sandsmark i kommunen forteller i meldingen at det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse hvor totalt syv entreprenører deltok. Seks av tilbudene oppfylte kriteriene for å bli vurdert for tildeling av kontrakt.

– Bransjen har vist stor interesse for å prosjektere og gjennomføre dette skoleanlegget som har høye miljøambisjoner og som skal utføres i KL-tre (massivtre). Veidekke har levert det beste tilbudet etter en evaluering av både pris, oppgaveforståelse og tilbudt kompetanse, sier han.

Kontrakten skal gjennomføres som en samspillsentreprise fram til ferdig forprosjekt.

Den gamle Starthallen skal rives og ny flerbrukshall bygges der det i dag er parkeringsplass, og cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall. Mellom den nye flerbrukshallen og den nye skolen kommer det gang- og sykkelsti. Området ligger rett ved Marvika torv som er under bygging og blir dermed en sentral del av det nye byområdet.

Selve skolebygningen skal rives gradvis. Planen er at elevene skal ta juleferie i desember 2023 og komme tilbake til ny skole i januar 2024. Selve uteområdet, som også inneholder to fotballbaner, skal stå ferdig til sommersesongen 2024.