Veidekke bygger settefiskanlegg i Hardanger

Veidekke skrev torsdag kontrakt med Ænes Inkubator AS om å bygge et produksjons­anlegg på land for laksesmolt på Ænes i Kvinnherad kommune.

Oppdraget er en totalentreprise verdt 313 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk Lingalaks og Tombre har gått sammen om å bygge det nye settefiskanlegget Ænes Inkubator ved Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. Anlegget skal produsere cirka 3.000 tonn laksesmolt pr år, eller 20 millioner laksesmolt med størrelse opp til én kilo.

Anlegget omfatter fem avdelinger i separate karhaller, der de tre første avdelingene har stålkar og de to siste betongkar. I tillegg skal anlegget inneholde klekkeri, vaksinasjonshall, fôrlager og ulike støttefunksjoner. Bygningsmassen får en samlet grunnflate på 9.500 m 2 inkludert en administrasjonsdel på 1.000 m 2.

- Det er med stor glede vi har signert dagens byggeavtale. Etter å ha inngått prosjekterings­avtalen i april har vi hatt en spennende prosess i tett samspill med eierne bak Ænes Inkubator for å få de siste brikkene på plass før byggearbeidene. Å jobbe sammen med industrielt tenkende gründere i oppdrettsnæringen er både spennende og lærerikt for alle involverte. Det er for tiden en rivende utvikling på landanlegg, og den utviklingen ønsker vi å være med på, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen.

Planlagt byggestart er i oktober med ferdigstillelse desember 2022. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2020.