Veidekke bygger kontorbygg i Malmö

I månedsskiftet februar/mars starter Veidekke Entreprenad arbeidet med å bygge det første av Diligentias nye næringsbygg i den nye bydelen Masthusen i Malmö.

Det blir et kontorbygg med plass til rundt hundre ansatte samt butikker på gateplan. Kontraktssummen er på ca. 110 millioner SEK ekskl. mva.

- Vi er i ferd med å utvikle den nye bydelen Masthusen i Malmös Västra Hamnen. Det skal bli en bydel som lever hele døgnet. Oppdraget med å bygge det første næringsbygget krever en profesjonell prosjektgruppe. Derfor valgte vi Veidekke, sier Andreas Ivarsson, markedsområdesjef for Diligentia i Malmö.

Kvartalet skal bygges i henhold til retningslinjene til Breeam Communities, som innebærer at man tar hensyn til bærekraft i sin helhet. Det handler for eksempel om det sosiale miljøet, tilgjengelighet, samt at bygningene skal bruke færrest mulige ressurser.

Kontorbygget, som skal varmes opp ved hjelp av jordvarme, er på ca. 9.300 m2 hvorav ca. 7.000 m2 kontor og 1.800 m2 butikker. Bygget blir seks etasjer høyt med en fasade av mørk tegl og kalkstein. Overtagelse finner sted i desember år.

- Byutvikling sammen med viktige aktører som Diligentia krever at Veidekke involverer våre samarbeidspartnere tidlig, slik at det blir riktig fra starten av. Det gjelder både valg av våre egne medarbeidere og valg av leverandører og samarbeidspartnere, sier Ulf Sterner, regionssjef i Veidekke Entreprenad.