Veidekke bygger dobbeltsporet Sandvika-Asker

Veidekke og Jernbaneverket Utbygging har inngått kontrakt i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker. Kontrakten, som omfatter en delstrekning mellom Sandvika og Slependen, er på vel 400 millioner kroner eks. mva.

Etter at det tidligere i sommer var usikkerhet omkring tidspunktet for endelig kontraktsinngåelse, har Samferdselsdepartementet nå gitt klarsignal til at kontrakten kan underskrives. Usikkerheten hadde sammenheng med nødvendige avklaringer i forbindelse med budsjettarbeidet for 2002. - Vi er glade for at vi nå kan starte arbeidet med denne entreprisen. Dette er en av forutsetningene for vi skal kunne ferdigstille det nye dobbeltsporet på strekningen Sandvika-Asker høsten 2005, slik som forutsatt i Nasjonal Transportplan, sier ass. utbyggingsdirektør Rolf Kr. Jelstad i Jernbaneverket Utbygging. Jernbanedirektør Steinar Killi sier denne dobbeltsporutbyggingen er Jernbaneverkets viktigste utbyggingsprosjekt i årene som kommer og han er glad for at arbeidet nå kommer i gang som forutsatt i NTP. Killi sier også at han nå håper bevilgningene til prosjektet følges opp i de årlige budsjettene slik at utbyggingen sikres en rasjonell framdrift. Fornøyd konserndirektør - Vi er svært fornøyd med at kontrakten nå blir undertegnet etter den uventede utsettelsen som kom i sommer, forteller konserndirektør for anleggsvirksomheten Ole Arnfinn Opsahl. - Nå kommer vi endelig i gang med jobben, og vi gleder oss, sier han. - Vi starter arbeider umiddelbart, og med en anleggsperiode på to og et halvt år, overleverer vi prosjektene i mai 2004, sier Opsahl.