Første spadetak for Leröy Seafoods nye sjømatsenter i Kungälv ble tatt 1. juni av Anders Nolander, avdelingssjef BRA Bygg, Mattias Gunnarsson, adm. direktør Leröy Seafood AB, Miguel Odhner, kommunestyreleder Kungälv og Christian Syse, Norges ambassadør til Sverige. Foto: Veidekke
Første spadetak for Leröy Seafoods nye sjømatsenter i Kungälv ble tatt 1. juni av Anders Nolander, avdelingssjef BRA Bygg, Mattias Gunnarsson, adm. direktør Leröy Seafood AB, Miguel Odhner, kommunestyreleder Kungälv og Christian Syse, Norges ambassadør til Sverige. Foto: Veidekke

Veidekke bygger distribusjonssenter for Leröy Seafood AB i Bohuslän

Veidekkes datterselskap BRA (Billström, Riemer, Andersson) skal bygge Leröy Seafood ABs nye distribusjonssenter for fisk og sjømat i Kungälv i Bohuslän.

Bestiller er Hagkroken Fastighets AB, og kontrakten er en totalentreprise til en verdi av 115 millioner svenske kroner, skriver Veidekke i en pressemelding.

Med en grunnflate på 6.500 kvadratmeter blir sjømatanlegget et av de største i sitt slag i regionen. Etter planen skal Leröy Seafood AB ta nybygget i bruk i april 2022. Tidligere denne uka var representanter for Leröy Seafood, Kungälv kommune og BRA samlet i Arntorps industriområde, cirka 25 kilometer nord for Göteborg, for å ta første spadetak i prosjektet.

– Dette er en milepæl for Leröy i Sverige. Det nye sjømatsenteret vil gi virksomheten vår et enormt oppsving og er et stort steg i en mer miljøeffektiv retning, sier Mattias Gunnarsson, administrerende direktør i Leröy Seafood AB i meldingen.

Grunnarbeidet i prosjektet blir gjort i sommer, og utover høsten og vinteren skal bunnplaten støpes og byggstammen monteres. Innvendig vil bygget romme store arealer for blant annet porsjonering og pakking av sjømat. Utvendig vil bygget i Leröys blå og hvite farger være omkranset av store parkeringsarealer og grøntområder.

– Dette er BRAs første prosjekt i Kungälv og svært viktig både for Kungälv, for kunden og for oss. Innenfor en stram tidsramme skal vi sammen skape et fantastisk bygg, som er skreddersydd for Leröy Seafoods virksomhet, sier Anders Nolander, avdelingssjef i BRA Bygg.

Leröy-prosjektet har miljø og energieffektivisering i fokus og vil blant annet utnytte solenergi til kjøling av lagrene. Bygget skal oppføres i henhold til det svenske sertifiseringssystemet Miljöbyggnads nivå «silver», som stiller krav til håndtering av byggevarer, energibruk, ventilasjonsanlegg, mm.

Kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal, opplyser Veidekke.