lllustrasjonsfotoet viser E6 ved Langset/Ørbekk like nord for Minnesund. Foto: Knut Opeide
lllustrasjonsfotoet viser E6 ved Langset/Ørbekk like nord for Minnesund. Foto: Knut Opeide

Veianlegg kan påvirke vannkvaliteten – i høst vil norske og svenske myndigheter utveksle erfaringer

Statens vegvesen og svenske Trafikverket arrangerer en egen konferanse som vil handle om tiltak for å redusere forurensning av vann som følge av veiprosjekter.

15.-16. oktober blir konferansen Veg og vannforurensning arrangert i Drammen.

– De nordiske landene har felles utfordringer, og konferansen blir en faglig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre, og samtidig styrke samarbeidet både innad i Norge og mellom landene, sier sjefsingeniørene Lene S. Heier og Lene Jacobsen fra Statens vegvesen i en pressemelding.

Veianlegg kan påvirke vannkvaliteten både under bygging og etter at veien er tatt i bruk, forklarer Heier og Jacobsen. 

Ifølge de to kan kan avrenning under anleggsarbeid føre til at partikler, nitrogen fra sprengstoff og plast fra anleggsområdet finner veien til nærliggende vann. 

Andre forurensninger fra anleggsarbeidet og maskinparken kan også forurense overflatevann, grunnvann og jord. Når veien er i bruk, kan miljøgifter fra veistøv, salt og bildekk påvirke kvaliteten på jordsmonn og vann nær veien.

Tett samarbeid med Trafikverket

Statens vegvesen har gjennom flere år hatt samarbeid med Trafikverket rundt utfordringene med vannforurensning fra vei.

Trafikverket og Statens vegvesen har mange felles problemstillinger og utfordringer:

– Vi har mange felles utfordringer i de nordiske landene, og vi har allerede et pågående, godt samarbeid gjennom NordFoU som er et forskningssamarbeid mellom de nordiske vei-/trafikkmyndighetene hvor formålet er å optimalisere ressursbruken og skape synergieffekter innenfor områder der landene deler lignende utfordringer og dermed har et felles kunnskapsbehov,

– Våre felles problemstillinger har ført til at vi nå har inngått et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt gjennom NordFoU, som vil omhandle infiltrasjonsløsninger som en renseløsning for forurenset overvann fra vei.

– Som et ledd i samarbeidet mellom Trafikverket og Statens vegvesen ønsker vi å utveksle erfaringer innen fagfeltet vannmiljø og forurensning, og derfor arrangerer vi denne konferansen, sier Heier og Jacobsen.