Vei og Anlegg har hatt en sterk påvirkning på anleggsmaskinsalget i 2015. Foto: Christoffer Curtis.

Vei og Anlegg løftet anleggsmaskinsalget

MGFs statistikk over anleggsmaskinsalget forteller at maskinimportørene hadde et oppløftende 2. kvartal.

Anleggsmaskingruppen i Maskingrossisternes Forening (MGF) solgte i alt 1383 enheter i 2. kvartal. Det er en markant salgsøkning sammenlignet med de siste årene.

I første kvartal ble det solgt 615 enheter, noe som var en nedgang sammenlignet med de tre foregående årene.

Etter de to første kvartalene av 2015 ligger anleggsmaskinsalget på omtrent akkurat samme nivå som fjoråret.

– Reduksjonen i 1. kvartal og økningen i 2. kvartal kan sees i sammenheng med at Vei og Anlegg 2015 ble arrangert i midten av mai, kommenterer MGF.

Statistikken er basert på innsendte tall fra MGFs medlemsbedrifter og bearbeidet av Prognosesenteret for MGF. Bransjeforeningen deler statistikken inn i kategoriene Anleggsmaskiner, Gaffeltrucker, Verktøymaskiner og Trebearbeidende maskiner.