Illustrasjon: Jan Freuchen

Vei-kunstverk vedtatt på Vevang

Eide kommune sier ja til Nasjonale Turistveger-kunst i området Vevang.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider.

Mot én stemme ble det mandag vedtatt i plan- og utviklingsstyret i Eide at Nasjonale Turistveger skal få sette opp kunstverket «Coloma Transatanticus» i kommunen.

Det opplyser ordfører Eide-Ove Silseth overfor Tidens Krav.

– Først kom det forslag om å utsette saken. Forslaget ble nedstemt mot én stemme. Så stemte vi over rådmannens innstilling om å si ja til byggestart. Innstillingen ble vedtatt mot én stemme, sier Silseth.

Kunstverket som det nå er gitt tillatelse til å sette opp, er en søyle/orm i marmor på totalt 90 meter, brukket opp i biter, som er tenkt plassert ved to tjern ved Klipa ytterst på Vevang. Kunstneren bak er Jan Freuchen.

Byggestart er ennå ikke fastsatt, skriver Tidens Krav.