Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo.
Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo.

Vegvesenet vil brøyte Dovre elektrisk denne vinteren

I løpet av vinteren 2023/2024 ønsker Statens vegvesen å brøyte Dovrefjell med elektriske maskiner.