Prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.  Foto: Geir Brekke/Statens vegvesen.

Prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.  Foto: Geir Brekke/Statens vegvesen.

Vegvesenet valgte Rambøll til E39-prosjekt

Rambøll er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E39 Bokn-Sveio.

Konsulentoppdraget har en verdi på 29,5 millioner kroner og kontrakten har en varighet på tre år, opplyser Statens vegvesen i en melding.

– Dette er et viktig prosjekt, og vi fikk inn tre gode tilbud. Rambøll er den rådgiveren som totalt sett har levert best på våre evalueringskriterier. Nå ser vi fram til et godt samarbeid der vi sammen skal utarbeide en god kommunedelplan med konsekvensutgreiing, sier prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen.

Kontrakten med Rambøll inneholder også to opsjoner som kan løses ut i kontraktsperioden. Forslag til kommunedelplan skal etter planen være klar sommeren 2023.

Karenstida for tilbyderne er satt til 08. oktober 2021 og kontrakten vil bli signert når fristen har gått ut, opplyser Vegvesenet.

Øvrige tilbydere var Multiconsult/Asplan Viak og Norconsult.

Bokn–Sveio er et av delprosjektene på strekningen E39 Stavanger–Bergen, som skal gjennom en fremtidig oppgradering til firefelts motorvei og bli ferjefri.