Vegvesenet trekker løyvene til transportselskap

Vegvesenet trekker tilbake alle de 95 løyvene som er gitt til transportselskapet Vlantana Norge AS fordi de mener selskapet har brutt kravene til god vandel.

Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister og manglende utbetaling av lønn til de ansatte, opplyser Statens vegvesen.

Det er første gang Vegvesenet tilbakekaller løyver på grunn av vandel. Tilbakekallingen gjelder alle de 95 løyvene til det litauiske selskapet.

Vlantana innrømmet selv feil etter en foretakskontroll fra Vegvesenet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet i november 2019. Ifølge NRK skal sjåførene i selskapet ha jobbet 100 prosent, mens de hadde kontrakt og lønn for å jobbe 50 prosent. Selskapet ble da bedt om å dokumentere virksomheten sin i Norge innen tre uker for å ikke miste løyvene.

Tomas Stonys, representant for aksjonærene i Vlantana Norge, har tidligere forklart at selskapet ikke har kjent godt nok til regelverket i Norge.

Tirsdag morgen ble det kjent at Vlantana Norge legger ned driften fra 1. mars. Det skriver blant annet Lastebil.no , nettstedet til Norges Lastebileierforbund. Vlantana Norge AS ble etablert i 2012 og har vært en av de største transportselskapene innenlands i Norge.

Før Vegvesenet trakk tilbake løyvene, har selskapene Postnord, Asko og Schenker også brutt med Vlantana.