Slik blir den nye brua på E6 over Reisaelva. Illustrasjon: Statens vegvesen
Slik blir den nye brua på E6 over Reisaelva. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet søker utbygger til E6-bru i Troms

Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å bygge ny bru på E6 over Reisaelva i Nordreisa kommune.

Den nye brua skal bygges på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Brua består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955. De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes og har både vekt- og høydebegrensninger.

Den nye brua skal bygges i dagens veglinje. Ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen tar i bruk en byggemetode som kun har vært brukt på 3-4 bruer i Norge tidligere. Hovedspennet på den nye brua over Reisaelva skal bygges på land, og Statens vegvesen har leid en fotballbane like ved til byggearbeidet.

– Vi bygger den nye hovedbrua på fotballbanen. Når den er ferdig frakter vi den bort og skyver den på plass over elva. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, og vegen legges om over denne. Deretter blir gammelbrua dratt av og fraktet til fotballbanen der den demonteres og hugges opp. Nye brukar blir bygget når de eksisterende er fjernet. Så kan den nye brua flyttes over på de nye brukarene. Vi vil trenge ei helg uten trafikk når den siste operasjonen skal gjøres, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen i meldingen.

Planleggingen av brua har tatt lang tid. En av grunnene er at Statens vegvesen hadde tenkt å bygge ei midlertidig bru nedstrøms, mens de gamle bruene ble revet. Dette har de gått bort fra da de valgte den nye byggemåten.

Fristen for å levere anbud er 15. februar 2024. Planen er at entreprenøren som får oppdraget skal starte opp i løpet av våren 2024, og at ny bru over Reisaelva kan åpne for trafikk høsten 2026.